Gå til hovedindhold

Engesvang Skole

Her ses skolevejsanalysen for Engesvang Skole. Skolevejsanalysen indeholder kort over anbefalede skoleruter, samt oplysninger om transportmiddel, sikkerhedsudstyr og trafikale forhold omkring skolen.

Engesvang Skole er beliggende på Gl. Kongevej i Engesvang. Skolen har 354 elever fra 0. klasse til og med 9. klasse.

På kortet herunder ses de skoleruter Ikast-Brande Kommune anbefaler, at eleverne på Engesvang Skole benytter til og fra skole. Ikast-Brande Kommune vi arbejde for, at de anbefalede skoleruter indrettes, så eleverne kan færdes sikkert og trygt på deres vej til og fra skole.

Ved at klikke på  er der mulighed for at tænde eller slukke for forskellige temaer eller skifte baggrundskort.

Til Engesvang Skole anbefaler Ikast-Brande Kommune, at eleverne benytter følgende veje til og fra skole:

  • Birkevej
  • Stien fra Peter Svinths Vej til Birkevej
  • Stien mellem Emil Ernsts Vej og Peter Svinths Vej
  • Gl. Kongevej mellem Dahlsvej og Birkevej
  • Stien mellem Dybdalsvej og skolen

De anbefalede skoleruter er udpeget på baggrund af bl.a. afstand til skole, sikre krydsninger og mulighed for at benytte cykelstier/cykelbaner.

Eleverne på Engesvang Skole har svaret på en række spørgsmål om, hvordan de kommer til og fra skole på en typisk dag om sommeren og om vinteren. Disse besvarelser kan ses i figurerne herunder, hvor de ligeledes er sammenholdt med de samlede besvarelser for hele kommunen.

 

Transportmiddel - Sommer

I 0. - 3. klasse har 50% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 19% går, 6% kører i bus/tog og 26% bliver kørt i bil.

I 4. - 6. klasse har 71% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 12% går, 5% kører i bus/tog og 12% bliver kørt i bil.

I 7. - 9. klasse har 73% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 20% går, 5% kører med bus/tog og 3% bliver kørt i bil.

Samlet set har 61% af eleverne på Engesvang Skole svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 18% går, 5% kører med bus/tog og 16% bliver kørt i bil.


Transportmiddel sommer - Besvarelser fra Engesvang Skole

 

Transportmiddel - Vinter

I 0. - 3. klasse har 24% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 15% går, 9% kører med bus/tog og 52% bliver kørt i bil.

I 4. - 6. klasse har 54% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 17% går, 5% kører med bus/tog og 24% bliver kørt i bil.

I 7. - 9. klasse har 62% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 23% går, 6% kører med bus/tog og 9% bliver kørt i bil.

Samlet set har 41% af eleverne på Engesvang Skole svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 18% går, 8% kører med bus/tog og 33% bliver kørt bil.


Transportmiddel vinter - Besvarelser fra Engesvang Skole

 

Sammenligning med hele kommunen

I tabellen herunder er transportvanerne for Engesvang Skole opsummeret og sammenlignet med gennemsnittet for alle skoler i kommunen.


Transportmiddel - Sammenligning mellem Engesvang Skole og hele kommunen

 

I ovenstående tabel ses det, at der er en større andel af eleverne på Engesvang Skole, der cykler til og fra skole end gennemsnittet for hele kommunen. Samtidig er der en lavere andel, der kører med bus/tog eller bliver kørt i bil til og fra skole end gennemsnittet. Dette gælder for alle aldersgrupper og både sommer og vinter.

Eleverne på Engesvang Skole har svaret på en række spørgsmål om deres brug af lys, hjelm og refleksvest. Disse besvarelser kan ses på figurerne herunder, hvor de ligeledes er sammenholdt med besvarelserne for hele kommunen.

 

Lys

I 0. - 3. klasse har 98% af eleverne svaret, at de bruger lys på cyklen, når det er mørkt. I 4. - 6. klasse er det 86%, og i 7. - 9. klasse er det 96% af eleverne, der har svaret, at de bruger lys på cykel/knallert.

Samlet set har 94% af eleverne på Engesvang Skole svaret, at de bruger lys på cyklen, når det er mørkt.


Brug af lys - Besvarelser fra Engesvang Skole

 

Hjelm

I 0. - 3. klasse har alle eleverne svaret, at de bruger cykelhjelm. I 4. - 6. klasse er det 97%, og i 7. - 9. klasse er det 71% af eleverne, der har svaret, at de bruger cykelhjelm.

Samlet set har 88% af eleverne på Engesvang Skole svaret, at de bruger hjelm, når de cykler/kører knallert.


Brug af hjelm - Besvarelser fra Engesvang Skole

 

Refleksvest

I 0. - 3. klasse har 28% af eleverne svaret, at de bruger refleksvest, når de cykler. I 4. - 6. klasse er det 3%, og i 7. - 9. klasse er det 4%, der har svaret, at de bruger refleksvest.

Samlet set har 13% af eleverne på Engesvang Skole svaret, at de bruger refleksvest.


Brug af refleksvest - Besvarelser fra Engesvang Skole

 

Sammenligning med hele kommunen

I tabellen herunder er brugen af sikkerhedsudstyr for elever på Engesvang Skole opsummeret og sammenlignet med hele kommunen. 


Sikkerhedsudstyr - Sammenligning mellem Engesvang Skole og hele kommunen

 

Af ovenstående tabel ses det, at andelen af elever på Engesvang skole, der har svaret at de bruger lys på cyklen, er lidt højere end gennemsnittet i 0. - 3. klasse. I 4. - 6. klasse er andelen, der har svaret de bruger lys på cyklen, lavere end gennemsnittet for hele kommunen.

Det ses, at andelen af elever, der bruger hjelm, falder jo ældre eleverne bliver, hvilket også er det generelle billede for hele kommunen. Dog er andelen af elever i 7. - 9. klasse på Engesvang Skole, der har svaret at de bruger hjelm, højere end gennemsnittet for hele kommunen.

Andelen af elever, der bruger refleksvest, falder også jo ældre eleverne bliver, hvilket også er det generelle billede for hele kommunen. Dog er andelen af elever i 4. - 6. klasse på Engesvang Skole, der bruger refleksvest, lavere end gennemsnittet for hele kommunen.

Ses der på de samlede besvarelser for hele Engesvang Skole, er der ikke de store udsving i forhold til gennemsnittet for hele kommunen.

Ikast-Brande Kommune har i efteråret 2018 afholdt møde med repræsentanter fra Engesvang Skole, hvor de trafikale forhold omkring skolen blev drøftet. På mødet blev følgende problemstillinger drøftet:

Lokalitet Problemstilling Løsningsforslag
Gl. Kongevej
Det opleves, at der bliver kørt med for høj hastighed på Gl. Kongevej. Samtidig kører der en del tung trafik. Skolen er bekymrede over den ekstra trafik, der vil komme på Gl. Kongevej, når den nye daginstitution åbner ved Åboesvej.

Cykelbanerne langs Gl. Kongevej fungerer fint, hvis der ikke er parkerede biler på strækningen. Der er ofte bilister, der parkerer helt op til hellerne, hvilket tvinger cyklisterne langt ud på kørebanen.

Der bør etableres en delt sti på strækningen i begge sider af vejen. De eksisterende heller bør fjernes og i stedet etableres hævede flader i udvalgte kryds, og afmærkes parkeringslommer på strækningen.

Projektet indgå i appendiksprojekt.
Gl. Kongevej/Birkevej
Det opleves, at bilisterne kører med høj hastighed igennem krydset, og ikke holder tilbage ved fodgængerfeltet.

Der udarbejdes en trafikanalyse for krydset.
Parkeringsplads syd for skolen Mange forældre benytter denne parkeringsplads, når de skal aflevere deres børn på skolen. Der er derfor stort pres på parkeringspladsen i morgenspidstimen.

Den gående trafik på parkeringspladsen foregår bag ved parkerede biler.

Der bør laves bedre forhold for gående, som skal fra parkeringspladsen, så de ikke skal gå bag ved parkerede biler.

Da parkeringspladsen er beliggende på skolens areal, opfordres skolen til at arbejde videre med indretningen af parkeringspladsen, og indarbejde i deres trafikpolitik, hvordan man skal bruge parkeringspladsen.

Afsætningsplads ved skolen Cyklister krydser afsætningspladsen hvor der er af- og pålæsning og busstoppested.
Der udarbejdes en trafikanalyse for krydset Gl. Kongevej/Birkevej, hvor der også kigges på afsætningslommen ved skolen.

Trafikale forhold ved Engesvang Skole

  
Gl. Kongevej/Birkevej        Helleanlæg Gl. Kongevej    P-plads syd for skolen


For at få et billede af de trafikale forhold omkring Engesvang Skole, har Ikast-Brande Kommune fået COWI til at foretage en droneoptagelse af ankomstarealerne ved skolen. Droneoptagelsen er foretaget tirsdag d. 22. maj 2018 kl. 7:39 til kl. 8:03.

Der er udarbejdet 5 små videoklip, der viser forskellige situationer i trafikken omkring Engesvang Skole. Disse videoklip kan ses her:

Videoklip

Hastighed

Ud fra droneoptagelsen er der målt, at gennemsnitshastigheden på Gl. Kongevej foran skolen ligger på omkring 20-30 km/t. På Gl. Kongevej, på begge sider af skolen, ligger hastigheden omkring 40 km/t.


Registrerede gennemsnitshastigheder

 

Antal trafikanter

Den primære strøm af fodgængere kommer fra Birkevej, hvor der er registreret 35 fodgængere i optageperioden. De fleste fodgængere anvender fodgængerfeltet til at krydse Gl. Kongevej.

Der er registreret 62 cyklister fra Birkevej, hvoraf 43 krydser Gl. Kongevej ved Birkevej. Der er registreret 19 cyklister, der krydser Gl. Kongevej ved fodgængerfeltet.

I skoleankomstperioden er der registreret størst aktivitet på parkeringspladsen syd for skolen, hvor der er registreret 28 biler, der kører ind på parkeringspladsen i optageperioden. Parkeringspladsen nord for skolen benyttes i mindre grad.

 

Generel vurdering af trafikforholdene

Ud fra droneoptagelsen er der fundet 4 konfliktpunkter i området omkring Engesvang Skole

  1. Cyklisters krydsning af Gl. Kongevej, som medfører at cyklisterne skal krydse to kørebaner samt en venstresvingsbane
  2. Cyklisters krydsning af afsætningsarealet
  3. Udkørsel fra stien til parkeringsarealet nord for skolen, hvor der er dårlig oversigt for cyklisterne
  4. Gående trafik på parkeringsarealet, som foregår bag ved parkerede biler