Gå til hovedindhold

Uhre Friskole

Her ses skolevejsanalysen for Uhre Friskole. Skolevejsanalysen indeholder kort over anbefalede skoleruter, samt oplysninger om transportmiddel, sikkerhedsudstyr og trafikale forhold omkring skolen.

Uhre Friskole er beliggende på Gejlbjergvej i Uhre. Skolen har 203 elever fra 0. klasse til og med 9. klasse.

På kortet herunder ses de skoleruter Ikast-Brande Kommune anbefaler, at eleverne på Uhre Friskole benytter til og fra skole. Ikast-Brande Kommune vi arbejde for, at de anbefalede skoleruter indrettes, så eleverne kan færdes sikkert og trygt på deres vej til og fra skole.

Ved at klikke på  er der mulighed for at tænde eller slukke for forskellige temaer eller skifte baggrundskort.

Til Uhre Friskole anbefaler Ikast-Brande Kommune, at eleverne benytter følgende veje til og fra skole:

  • Uhre Byvej
  • Gejlbjergvej

De anbefalede skoleruter er udpeget på baggrund af bl.a. afstand til skole, sikre krydsninger og mulighed for at benytte cykelstier/cykelbaner.

Eleverne på Uhre Friskole har svaret på en række spørgsmål om, hvordan de kommer til og fra skole på en typisk dag om sommeren og om vinteren. Disse besvarelser kan ses i figurerne herunder, hvor de ligeledes er sammenholdt med de samlede besvarelser for hele kommunen.

 

Transportmiddel - Sommer

I 0. - 3. klasse har 21% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 15% går, 25% kører i bus/tog og 40% bliver kørt i bil.

I 4. - 6. klasse har 24% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 5% går, 50% kører med bus/tog og 21% bliver kørt i bil.

I 7. - 9. klasse har 32% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 29% kører på knallert, 3% går, 19% kører med bus/tog og 16% bliver kørt i bil.

Samlet set har 24% af eleverne på Uhre Friskole svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 6% kører på knallert, 10% går, 30% kører med bus/tog og 30% bliver kørt i bil.


Transportmiddel sommer - Besvarelser fra Uhre Friskole

 

Transportmiddel - Vinter

I 0. - 3. klasse har 7% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 21% går, 23% kører med bus/tog og 49% bliver kørt i bil.

I 4. - 6. klasse har 13% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 47% kører med bus/tog og 40% bliver kørt i bil.

I 7. - 9. klasse har 15% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 8% går, 45% kører med bus/tog og 32% bliver kørt i bil.

Samlet set har 11% af eleverne på Uhre Friskole svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 14% går, 33% kører med bus/tog og 42% bliver kørt i bil.


Transportmiddel vinter - Besvarelser fra Uhre Friskole

 

Sammenligning med hele kommunen

I tabellen herunder er transportvanerne for Uhre Friskole opsummeret og sammenlignet med gennemsnittet for alle skoler i kommunen.


Transportmiddel - Sammenligning mellem Uhre Friskole og hele kommunen

 

I ovenstående tabel ses det, at andelen af elever, der cykler til og fra skole stiger jo ældre eleverne er, samtidig med at andelen af elever, der bliver kørt til og fra skole falder.

På alle årgange er der en lavere andel af eleverne på Uhre Friskole, der cykler eller går til og fra skole end gennemsnittet for hele kommunen. Der er ligeledes en større andel, der kører med bus/tog end gennemsnittet. Dette gælder både sommer og vinter. Det kan skyldes, at mange af eleverne kommer længere væk fra, hvor afstanden mellem skole og hjem gør, at det ikke muligt at cykle til og fra skole.

Eleverne på Uhre Friskole har svaret på en række spørgsmål om deres brug af lys, hjelm og refleksvest. Disse besvarelser kan ses i figurerne herunder, hvor de ligeledes er sammenlignet med besvarelserne for hele kommunen.

 

Lys

Alle elever på Uhre Friskole har svaret, at de bruger lys på cykel/knallert, når det er mørkt.


Brug af lys - Besvarelser fra Uhre Friskole

 

Hjelm

I 0. - 3. klasse har 82% af eleverne svaret, at de bruger cykelhjelm. I 4. - 6. klasse og 7. - 9. klasse har alle eleverne svaret, at de bruger hjelm.

Samlet set har 95% af eleverne på Uhre Friskole svaret, at de bruger hjelm, når de cykler/kører knallert.


Brug af hjelm - Besvarelser fra Uhre Friskole

 

Refleksvest

I 0. - 3. klasse har 65% af eleverne svaret, at de bruger refleksvest. I 4. - 6. klasse er det 53%, og 7. - 9. klasse er det 17% af eleverne, der har svaret, at de bruger refleksvest.

Samlet set har 42% af eleverne på Uhre Friskole svaret, at de bruger refleksvest.


Brug af refleksvest - Besvarelser fra Uhre Friskole

 

Sammenligning med hele kommunen

I tabellen herunder er brugen af sikkerhedsudstyr for elever på Uhre Friskole opsummeret og sammenlignet med besvarelserne for hele kommunen.


Sikkerhedsudstyr - Sammenligning mellem Uhre Friskole og hele kommunen

 

I ovenstående tabel ses det, at andelen af elever på Uhre Friskole, der bruger lys på cykel/knallert, når det er mørkt, er højere end gennemsnittet for hele kommunen, idet alle elever på Uhre Friskole har svaret, at de bruger lys på cyklen.

Der er en lidt mindre andel af eleverne i 0. - 3. klasse, der bruger cykelhjelm end gennemsnittet for hele kommunen. Dog er der en større andel, der bruger hjelm i 4. - 6. klasse og 7. - 9. klasse. Samlet set er der en større andel af eleverne på Uhre Friskole, der bruger hjelm end gennemsnittet for hele kommunen.

Der er en større andel af eleverne på Uhre Friskole, der benytter refleksvest end gennemsnittet for hele kommunen. Dette gælder for alle årgange - dog falder andelen af elever der bruger refleksvest, jo ældre eleverne bliver.

Ikast-Brande Kommune har i efteråret 2018 afholdt møde med repræsentanter fra Uhre Friskole, hvor de trafikale forhold omkring skolen blev drøftet. På mødet blev følgende problemstillinger drøftet.

Lokalitet Problemstilling Løsningsforslag
Uhrevej Mangler cykelsti til og fra Brande
Cykelsti mellem Brande og Uhre.

Indgår som appendiksprojekt i trafikplanen.

Gejlbjergvej Høj hastighed
Bump ved bygrænsen og lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t før bytavlen.

Indgår i en kommende prioritering.

Uhre Byvej Fungerer egentlig efter hensigten, men der kunne måske være plads til at markere cykelbaner. 
På nuværende tidspunkt bliver der ikke gjort yderligere på Uhre Byvej, da vejudformningen på nuværende tidspunkt fungerer efter hensigten. 
Eventuelle cykelbaner vil begrænse muligheden for parkering langs vejen.

Trafikale forhold ved Uhre Friskole

  
Uhrevej                            Gejlbjergvej                      Uhre Byvej