Gå til hovedindhold

Præstelundskolen

Her ses skolevejsanalysen for Præstelundskolen. Skolevejsanalysen indeholder kort over anbefalede skoleruter, samt oplysninger om transportmiddel, sikkerhedsudstyr og trafikale forhold omkring skolen.

Præstelundskolen er beliggende på Præstelunden i Brande. Skolen har 580 elever fra 0. klasse til og med 9. klasse.

På kortet herunder ses de skoleruter Ikast-Brande Kommune anbefaler, at eleverne på Præstelundskolen benytter til og fra skole. Ikast-Brande Kommune vi arbejde for, at de anbefalede skoleruter indrettes, så eleverne kan færdes sikkert og trygt på deres vej til og fra skole.

Ved at klikke på  er der mulighed for at tænde eller slukke for forskellige temaer eller skifte baggrundskort.

Til Præstelundskolen anbefaler Ikast-Brande Kommune, at eleverne benytter følgende veje til og fra skole:

  • Ørbækvej
  • Skolestien
  • Søndervænget
  • Stien mellem Ågade og skolen

De anbefalede skoleruter er udpeget på baggrund af bl.a. afstand til skole, sikre krydsninger og mulighed for at benytte cykelstier/cykelbaner.

Eleverne på Præstelundskolen har svaret på en række spørgsmål om, hvordan de kommer til og fra skole på en typisk dag om sommeren og om vinteren. Disse besvarelser kan ses i figurerne herunder, hvor de ligeledes er sammenholdt med de samlede besvarelser for hele kommunen.

 

Transportmiddel - Sommer

I 0. - 3. klasse har 43% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 18% går, 2% kører med bus/tog og 37% bliver kørt i bil.

I 4. - 6. klasse har 62% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 23% går, 3% kører med bus/tog og 11% bliver kørt i bil.

I 7. - 9. klasse har 68% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 3% kører på knallert, 13% går, 9% kører med bus/tog og 8% bliver kørt i bil.

Samlet set har 59% af eleverne på Præstelundskolen svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 2% kører på knallert, 16% går, 6% kører med bus/tog og 17% bliver kørt i bil.


Transportmiddel sommer - Besvarelser fra Præstelundskolen

 

Transportmiddel - Vinter

I 0. - 3. klasse har 20% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 14% går, 4% kører med bus/tog og 62% bliver kørt i bil.

I 4. - 6. klasse har 44% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 30% går, 5% kører med bus/tog og 21% bliver kørt i bil.

I 7. - 9. klasse har 57% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 6% kører på knallert, 11% går, 12% kører med bus/tog og 15% bliver kørt i bil.

Samlet set har 46% af eleverne på Præstelundskolen svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 3% kører på knallert, 15% går, 9% kører med bus/tog og 27% bliver kørt i bil.


Transportmiddel vinter - Besvarelser fra Præstelundskolen

 

Sammenligning med hele kommunen

I tabellen herunder er transportvanerne for Præstelundskolen opsummeret og sammenlignet med gennemsnittet for alle skoler i kommunen.


Transportmiddel - Sammenligning mellem Præstelundskolen og hele kommunen

 

I ovenstående tabel ses det, at i 0. - 3. klasse er der en lidt større andel af eleverne på Præstelundskolen, der cykler til og fra skole end gennemsnittet. Samtidig er der en lavere andel, der kører med bus/tog. Dette gælder både sommer og vinter

I figuren ses det, at jo ældre eleverne er, jo flere er selvtransporterende enten på cykel eller gående. Samtidig er der færre, der bliver kørt i bil.

I 4. - 6. klasse er der en større andel af eleverne på Præstelundskolen, der går til og fra skole end gennemsnittet for hele kommunen. Dette gælder både sommer og vinter.

I 7. - 9. klasse er der en større andel af eleverne på Præstelundskolen, der cykler til og fra skole end gennemsnittet for hele kommunen. Dette gælder både sommer og vinter.

Ses der samlet på Præstelundskolen er der en større andel af eleverne, der cykler til og fra skole end gennemsnittet og tilsvarende en lavere andel, der bliver kørt i bil.

Eleverne på Præstelundskolen har svaret på en række spørgsmål om deres brug af lys, hjelm og refleksvest. Disse besvarelser kan ses i figurerne herunder, hvor de ligeledes er sammenlignet med besvarelserne for hele kommunen.

 

Lys

I 0. - 3. klasse og 4. - 6. klasse har alle elever svaret, at de bruger lys på cyklen, når det er mørkt. I 7. - 9. klasse har 93% af eleverne svaret, at de bruger lys på cykel/knallert.

Samlet set har 96% af eleverne på Præstelundskolen svaret, at de bruger lys på cykel/knallert, når det er mørkt.


Brug af lys - Besvarelser fra Præstelundskolen

 

Hjelm

I 0. - 3. klasse har alle elever svaret, at de bruger cykelhjelm. I 4. - 6. klasse er det 87%, og i 7. - 9. klasse er det 47% af eleverne, der har svaret, at de bruger hjelm.

Samlet set har 70% af eleverne på Præstelundskolen svaret, at de bruger hjelm, når de cykler/kører knallert.


Brug af hjelm - Besvarelser fra Præstelundskolen

 

Refleksvest

I 0. - 3. klasse har 34% af eleverne svaret, at de bruger refleksvest. I 4. - 6. klasse er det 2%, og i 7. - 9. klasse er det 1% af eleverne, der har svaret, at de bruger refleksvest.

Samlet set har 9% af eleverne på Præstelundskolen svaret, at de bruger refleksvest.


Brug af refleksvest - Besvarelser fra Præstelundskolen

 

Sammenligning med hele kommunen

I tabellen herunder er brugen af sikkerhedsudstyr for elever på Præstelundskolen opsummeret og sammenlignet med hele kommunen.


Sikkerhedsudstyr - Sammenligning mellem Præstelundskolen og hele kommunen

 

I ovenstående tabel ses det, at andelen af elever på Præstelundskolen, der bruger lys på cyklen er lidt højere end gennemsnittet i 0. - 3. klasse og 4. - 6. klasse, hvor alle elever har svaret, at de bruger lys på cyklen, når det er mørkt.

Brugen af cykelhjelm falder jo ældre eleverne bliver, hvilket også gør sig gældende, hvis man ser på hele kommunen samlet. Der er dog en lidt lavere andel af eleverne i 4. - 6. klasse og 7. - 9. klasse på Præstelundskolen, der bruger hjelm end gennemsnittet.

Der er en lidt større andel af eleverne i 0. - 3. klasse, som bruger refleksvest end gennemsnittet. Dog falder brugen af refleksvest meget i 4. - 6. klasse og 7. - 9. klasse, hvor det kun er henholdsvis 2% og 1% af eleverne der bruger refleksvest.

Ses der samlet på Præstelundskolen er der en lavere andel af eleverne, der bruger hjelm og refleksvest end gennemsnittet for hele kommunen.

Ikast-Brande Kommune har ikke afholdt møde med repræsentanter fra Præstelundskolen, som på de andre skoler i kommunen. Det skyldes, at Præstelundskolen flytter til en ny lokalitet, og det derfor ikke vil give mening at drøfte de trafikale forhold omkring den nuværende skole.

I forbindelse med opførelsen af den nye skole vil der selvfølgelig blive kigget nærmere på de trafikale forhold omkring skolen.

 
Søndervænget                  Brandlundvej/Ørbækvej     Præstelunden