Gå til hovedindhold

Nørre Snede Skole

Her ses skolevejsanalysen for Nørre Snede Skole. Skolevejsanalysen indeholder kort over anbefalede skoleruter, samt oplysninger om transportmiddel, sikkerhedsudstyr og trafikale forhold omkring skolen.

Nørre Snede Skole er beliggende på Skovbakken i Nørre Snede. Skolen har 305 elever fra 0. klasse til og med 9. klasse.

På kortet herunder ses de skoleruter Ikast-Brande Kommune anbefaler, at eleverne på Nørre Snede Skole benytter til og fra skole. Ikast-Brande Kommune vi arbejde for, at de anbefalede skoleruter indrettes, så eleverne kan færdes sikkert og trygt på deres vej til og fra skole.

Ved at klikke på  er der mulighed for at tænde eller slukke for forskellige temaer eller skifte baggrundskort.

Til Nørre Snede Skole anbefaler Ikast-Brande Kommune, at eleverne benytter følgende veje til og fra skole

  • Rørbækvej
  • Skovbakken
  • Stien mellem Rørbækvej og Skovbakken
  • Bredgade
  • Horsensvej mellem Falkevej og Skovbakken

De anbefalede skoleruter er udpeget på baggrund af bl.a. afstand til skole, sikre krydsninger og mulighed for at benytte cykelstier/cykelbaner.

Eleverne på Nørre Snede Skole har svaret på en række spørgsmål om, hvordan de kommer til og fra skole på en typisk dag om sommeren og vinteren. Disse besvarelser kan ses i figurerne herunder, hvor de ligeledes er sammenholdt med de samlede besvarelser for hele kommunen.

 

Transportmiddel - Sommer

I 0. - 3. klasse har 20% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 18% går, 30% kører med bus/tog og 33% bliver kørt i bil.

I 4. - 6. klasse har 32% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 23% går, 27% kører med bus/tog og 18% bliver kørt i bil.

I 7. - 9. klasse har 26% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 30% går, 33% kører med bus/tog og 11% bliver kørt i bil.

Samlet set har 26% af eleverne på Nørre Snede Skole svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 24% går, 30% kører med bus/tog og 20% bliver kørt i bil.


Transportmiddel sommer - Besvarelser fra Nørre Snede Skole

 

Transportmiddel - Vinter

I 0. - 3. klasse har 5% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 20% går, 34% kører i bus/tog og 42% bliver kørt i bil.

I 4. - 6. klasse har 8% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 31% går, 30% kører i bus/tog og 31% bliver kørt i bil.

I 7. - 9. klasse har 4% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 43% går, 39% kører i bus/tog og 14% bliver kørt i bil.

Samlet set har 6% af eleverne på Nørre Snede Skole svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 30% går, 34% kører med bus/tog og 30% bliver kørt i bil.


Transportmiddel vinter - Besvarelser fra Nørre Snede Skole

 

Sammenligning med hele kommunen

I tabellen herunder er transportvanerne for Nørre Snede Skole opsummeret og sammenlignet med gennemsnittet for alle skoler i kommunen.


Transportmiddel - Sammenligning mellem Nørre Snede Skole og hele kommunen

I ovenstående tabel ses det, at der på alle årgange på Nørre Snede Skole er en lavere andel af elever, der cykler til og fra skole end gennemsnittet for hele kommunen. Særligt i 4. - 6. klasse og 7. - 9. klasse er der stor forskel mellem Nørre Snede Skole og gennemsnittet for hele kommunen. Dette gælder både sommer og vinter. Til gengæld er der en større andel af eleverne på Nørre Snede Skole, der går til og fra skole end gennemsnittet.

Der er en større andel af eleverne på Nørre Snede Skole, der kører med bus til og fra skole end gennemsnittet. Det kan skyldes, at skolen har et stort opland, hvor det ikke er muligt for eleverne at cykle eller gå til og fra skole på grund af afstanden til skolen.

Eleverne på Nørre Snede Skole har svaret på en række spørgsmål om deres brug af lys, hjelm og refleksvest. Disse besvarelser kan ses i figurerne herunder, hvor de ligeledes er sammenlignet med besvarelserne for hele kommunen.

 

Lys

I 0. - 3. klasse har 83% af eleverne svaret, at de bruger lys på cyklen, når det er mørkt. I 4. - 6. klasse er det 89%, og i 7. - 9. klasse er det 70% af eleverne, der har svaret, at de bruger lys på cykel/knallert, når det er mørkt.

Samlet set har 84% af eleverne på Nørre Snede Skole svaret, at de bruger lys på cykel/knallert når det er mørkt.


Brug af lys - Besvarelser fra Nørre Snede Skole

 

Hjelm

I 0. - 3. klasse har 94% af eleverne svaret, at de bruger cykelhjelm. I 4. - 6. klasse og 7. - 9. klasse har alle elever svaret, at de bruger hjelm.

Samlet set har 97% af eleverne på Nørre Snede Skole svaret, at de bruger hjelm når de cykler/kører knallert.


Brug af hjelm - Besvarelser fra Nørre Snede Skole

 

Refleksvest

I 0. - 3. klasse har 27% af eleverne svaret, at de bruger refleksvest, når de cykler. I 4. - 6. klasse er det 25%, og i 7. - 9. klasse er det 20%, der har svaret, at de bruger refleksvest.

Samlet set er der 25% af eleverne på Nørre Snede Skole, der har svaret, at de bruger refleksvest, når de cykler.


Brug af refleksvest - Besvarelser fra Nørre Snede Skole

 

Sammenligning med hele kommunen

I tabellen herunder er brugen af sikkerhedsudstyr for elever på Nørre Snede Skole opsummeret og sammenlignet med hele kommunen.


Sikkerhedsudstyr - Besvarelser fra Nørre Snede Skole

 

I ovenstående tabel ses det, at andelen af elever på Nørre Snede Skole, der bruger lys på cykel/knallert, når det er mørkt, er lavere end gennemsnittet for hele kommunen. Dette gælder for alle aldersgrupper.

Andelen af elever der har svaret, at de bruger hjelm, er højere på Nørre Snede Skole end gennemsnittet for hele kommunen. Særligt i 7. - 9. klasse er der stor forskel på Nørre Snede Skole og gennemsnittet for hele kommunen.

Elevernes brug af refleksvest falder en smule jo ældre eleverne er. Der er dog fortsat en større andel af eleverne på Nørre Snede Skole, der har svaret, at de bruger refleksvest end gennemsnittet for hele kommunen.

Ikast-Brande Kommune har i efteråret 2018 afholdt møde med repræsentanter fra Nørre Snede Skole, hvor de trafikale forhold omkring skolen blev drøftet. På mødet blev følgende problemstillinger drøftet

Lokalitet Problemstilling Løsningsforslag
Skovbakken Mange elever krydser Skovbakken ved skolens parkeringsplads. Skolen vurderer, at krydsningen er utryg, idet der ikke er fodgængerfelt eller lignende.
Etablering af helleanlæg som indsnævrer vejen til et spor nord for stien ind til skolen. Stien i østsiden gøres dobbeltrettet mellem stien ind til skolen og det nye helleanlæg.

Indgår i en kommende prioritering.

Skolegade/Skovbakken
Tidligere har skolepatruljen stået på dette sted, og der er derfor opsat skolepatruljeblink. Efter ombygning af skolen bør skolepatruljen i stedet stå på Skovbakken ved skolens parkeringsplads. Skolepatruljeblink ved Skolegade bør flyttes.

Skolepatruljeblink flyttes.
Torvet
Det opleves, at der bliver kørt med høj hastighed på Torvet, og det er derfor utrygt for cyklister og fodgængere at færdes der.

Skiltene med gågadezone gøres mere tydelige.

Trafikale forhold ved Nørre Snede Skole

  
Skovbakken                      Skolepatruljeblink             Torvet

For at få et billede af de trafikale forhold omkring Nørre Snede Skole, har Ikast-Brande Kommune fået Cowi til at foretage en droneoptagelse af ankomstarealerne ved skolen. Droneoptagelsen er foretaget tirsdag d. 8. oktober 2019 i tidsrummet 07:24 - 07:48.

Der er udarbejdet 2 små videoklip, der viser forskellige situationer i trafikken omkring Nørre Snede Skole. Disse videoklip kan ses her:

Videoklip

Hastighed

Ud fra droneoptagelserne er der målt en gennemsnitshastighed på Skovbakken mellem Skolegade og Solbakkevej på omkring 40 km/t. Hastigheden på Skovbakken syd for skolens parkeringsplads er målt til 45-50 km/t. På Skolegade er gennemsnitshastigheden mellem 30-40 km/t, og på det sydlige ankomstareal er hastigheden omkring 20 km/t.


Registrerede gennemsnitshastigheder

 

Antal trafikanter

I optageperioden er der i alt registreret 308 fodgængere. Størstedelen af disse ankommer fra den sydlige parkeringsplads samt den nordlige del af Skovbakken. Derudover ankommer fodgængere til skolen via adgangsvejen til Nørre Snede Hallen samt via Skolegade. 

Der er registreret 16 fodgængerkrydsninger af Skovbakken, der ligger spredt over strækningen mellem Skolegade og det sydlige ankomstareal. På Skolegade er der registreret i alt 23 krydsninger, hvoraf 18 krydsninger foretages af ved fodgængerfeltet og de resterende 5 foretages ved vigelinjen ved Skovbakken.

Der er registreret 30 cyklister i ankomstperioden, der har retning mod Nørre Snede Skole. Cyklisterne ankommer til skolen via Skovbakken henholdsvis nord og syd for skolen. Der er registreret 11 cyklister på Solbakkevej med retning mod skolen og 3 cyklister på stien mellem Rørbækvej og Skovbakken. 

Alle cyklister på nær én benytter cykelparkeringen syd for skolen. Det fremgår af droneoptagelserne, at cyklisterne færdes på de afmærkede stier på det sydlige ankomstareal, da der ikke er nogle cyklister, der krydser parkeringspladsen.

Der er i alt registreret 35 indkørende motorkøretøjer ved det sydlige ankomstareal.

 

Generel vurdering af trafikforholdene

I optageperioden er der fundet 2 trafikale problemstillinger i området omkring skolen:

  1. Krydsene cyklister på Skovbakken
  2. Cirkulationsarealet for biler


Trafikale problemstillinger ved Nørre Snede Skole

Nogle af de cyklister, der cykler på Skovbakken i sydgående retning, krydser Skovbakken ved stien mellem Rørbækvej og Skovbakken, og færdes dermed i den forkerte side af vejen det sidste stykke hen til skolen. 

Lokalitet 2 er parkeringspladsen syd for skolen. Parkeringspladsen er anlagt med et cirkulationsareal, som er afmærket med vognbanepile for at illustrere retningen. Der er registreret 7 biler i optageperioden, som kører mod den tænkte cirkulationsretning.