Gå til hovedindhold

Isenvad Skole

Her ses skolevejsanalysen for Isenvad Skole. Skolevejsanalysen indeholder kort over anbefalede skoleruter, samt oplysninger om transportmiddel, sikkerhedsudstyr og trafikale forhold omkring skolen.

Isenvad Skole er beliggende på Bygaden i Isenvad. Skolen har 149 elever fra 0. klasse til og med 6. klasse.

På kortet herunder ses de skoleruter Ikast-Brande Kommune anbefaler, at eleverne på Isenvad Skole benytter til og fra skole. Ikast-Brande Kommune vi arbejde for, at de anbefalede skoleruter indrettes, så eleverne kan færdes sikkert og trygt på deres vej til og fra skole.

Ved at klikke på  er der mulighed for at tænde eller slukke for forskellige temaer eller skifte baggrundskort.

Til Isenvad Skole anbefaler Ikast-Brande Kommune, at eleverne benytter følgende veje til og fra skole:

  • Fonnesbækvej
  • Vester Isen Vej
  • Skolevænget
  • Bygaden
  • Hanningvej
  • Rosenvænget
  • Sti mellem Rosenvænget og Bygaden

De anbefalede skoleruter er udpeget på baggrund af bl.a. afstand til skole, sikre krydsninger og mulighed for at benytte cykelstier/cykelbaner.

Eleverne på Isenvad Skole har svaret på en række spørgsmål om, hvordan de kommer til og fra skole på en typisk dag om sommeren og om vinteren. Disse besvarelser kan ses i figurerne herunder, hvor de ligeledes er sammenholdt med de samlede besvarelser for hele kommunen.

 

Transportmiddel - Sommer

I 0. - 3. klasse har 27% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 35% går, 7% kører med bus/tog og 32% bliver kørt i bil.

I 4. - 6. klasse har 47% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 16% går, 22% kører med bus/tog og 16% bliver kørt i bil.

Samlet set har 34% af eleverne på Isenvad Skole svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 28% går, 12% kører med bus/tog og 26% bliver kørt i bil.


Transportmiddel sommer - Besvarelser fra Isenvad Skole

 

Transportmiddel - Vinter

I 0. - 3. klasse har 27% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 35% går, 7% kører med bus/tog og 32% bliver kørt i bil.

I 4. - 6. klasse har 47% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 16% går, 22% kører med bus/tog og 16% bliver kørt i bil.

Samlet set har 34% af eleverne på Isenvad Skole svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 28% går, 12% kører med bus/tog og 26% bliver kørt i bil.


Transportmiddel vinter - Besvarelser fra Isenvad Skole

 

Sammenligning med hele kommunen

I tabellen herunder er transportvanerne for Isenvad Skole opsummeret og sammenlignet med gennemsnittet for alle skoler i kommunen.


Transportmiddel - Sammenligning mellem Isenvad Skole og hele kommunen

I ovenstående tabel ses det, at der ikke er forskel i hvilke transportmiddel eleverne vælger at bruge henholdsvis sommer og vinter.

For eleverne i 0. - 3. klasse er der en mindre andel, der cykler til og fra skole om sommeren end gennemsnittet. Dog er der en større andel der går. Om vinteren er der en større andel af eleverne i 0. - 3. klasse på Isenvad Skole, der cykler og går til og fra skole og en mindre andel, der bliver kørt i bil end gennemsnittet for hele kommunen.

For eleverne i 4. - 6. klasse er der også en mindre andel af eleverne, der cykler end gennemsnittet. Derimod er der en større andel der kører med bus/tog. Det kan skyldes at Isenvad Skole er en skole med et stort opland.

Ses der på Isenvad Skole samlet er der en lavere andel, der cykler om sommeren end gennemsnittet for hele kommunen, dog er der flere gående til og fra Isenvad Skole.

Eleverne på Isenvad Skole har svaret på en række spørgsmål om deres brug af lys, hjelm og refleksvest. Disse besvarelser kan ses i figurerne herunder, hvor de ligeledes er sammenholdt med besvarelserne for hele kommunen.

 

Lys

Alle eleverne på Isenvad Skole har svaret, at de bruger lys på cyklen, når det er mørkt.


Brug af lys - Besvarelser fra Isenvad Skole

 

Hjelm

I 0. - 3. klasse har alle eleverne svaret, at de bruger cykelhjelm. I 4. - 6. klasse har 93% af eleverne svaret, at de bruger cykelhjelm.

Samlet set har 97% af eleverne på Isenvad Skole svaret, at de bruger cykelhjelm.


Brug af hjelm - Besvarelser fra Isenvad Skole

 

Refleksvest

I 0. - 3. klasse har 19% svaret, at de bruger refleksvest. Ingen af eleverne i 4. - 6. klasse har svaret, at de bruger refleksvest.

Samlet set har 10% af eleverne på Isenvad Skole svaret, at de bruger refleksvest.


Brug af refleksvest - Besvarelser fra Isenvad Skole

 

Sammenligning med hele kommunen

I tabellen herunder er brugen af sikkerhedsudstyr for elever på Isenvad Skole opsummeret og sammenlignet med besvarelserne for hele kommunen.


Sikkerhedsudstyr - Sammenligning mellem Isenvad Skole og hele kommunen

 

I ovenstående tabel ses det, at andelen af elever, der bruger lys på cyklen, når det er mørkt, er højere på Isenvad Skole end gennemsnittet for hele kommunen.

I 0. - 3. klasse er andelen af elever der bruger cykelhjelm lidt højere end gennemsnittet for hele kommunen, da alle elever på Isenvad Skole har svaret, at de bruger cykelhjelm. Ses der skolens elever samlet, er der også en større andel af eleverne på Isenvad Skole, der bruger cykelhjelm end gennemsnittet.

Andelen af elever, der bruger refleksvest, er lavere på Isenvad Skole end gennemsnittet. Dette gælder for alle aldersgrupper.

Ikast-Brande Kommune har i efteråret 2018 afholdt møde med repræsentanter fra Isenvad Skole, hvor de trafikale forhold omkring skolen blev drøftet. På mødet blev følgende problemstillinger drøftet

Lokalitet Problemstilling Løsningsforslag
Bygaden
Skolen oplever, at der bliver kørt med for høj hastighed på strækningen. Der er mange af skolens elever, der skal krydse Bygaden for at komme til og fra skolen, og derfor vurderer skolen, at hastigheden på Bygaden er et stort problem.

Etablering af byport i den nordlige ende af byen. 

Projektet indgår som appendiksprojekt i kommunens trafikplan.
P-plads ved skolen/børnehaven
Der er på nuværende tidspunkt anlagt fortov bag ved parkeringsbåsene, hvilket kan give farlige situationer, når der er fodgængere bag ved bakkende biler.

Ikast-Brande Kommune opfordrer skolen til arbejde videre med indretningen af parkeringspladsen, så fodgængere i stedet går foran de parkerede biler.

Trafikale forhold ved Isenvad Skole

  
Bygaden ved skolen           Bygaden (nord)                Parkering ved skolen