Gå til hovedindhold

Ikast Østre Skole

Her ses skolevejsanalysen for Ikast Østre Skole. Skolevejsanalysen indeholder kort over anbefalede skoleruter, samt oplysninger om transportmiddel, sikkerhedsudstyr og trafikale forhold omkring skolen.

Ikast Østre Skole er beliggende på Jyllandsgade i Ikast mellem Gl. Skolevej og Finlandsgade. Skolen har 681 elever fra 0. klasse til og med 9. klasse.

På kortet herunder ses de skoleruter Ikast-Brande Kommune anbefaler, at eleverne på Ikast Østre Skole benytter til og fra skole. Ikast-Brande Kommune vi arbejde for, at de anbefalede skoleruter indrettes, så eleverne kan færdes sikkert og trygt på deres vej til og fra skole.

Ved at klikke på  er der mulighed for at tænde eller slukke for forskellige temaer eller skifte baggrundskort.

Til Ikast Østre Skole anbefaler Ikast-Brande Kommune, at eleverne benytter følgende veje til og fra skole:

  • Gl. Skolevej
  • Jyllandsgade mellem Finlandsgade og Gl. Skolevej
  • Grønlandsgade mellem Norgesgade og Jyllandsgade
  • Norgesgade
  • Stien mellem Højris Allé og Norgesgade

De anbefalede skoleruter er udpeget på baggrund af bl.a. afstand til skole, sikre krydsninger og mulighed for at benytte cykelstier/cykelbaner.

Eleverne på Ikast Østre Skole har svaret på en række spørgsmål om, hvordan de kommer til og fra skole på en typisk dag om sommeren og om vinteren. Disse besvarelser kan ses i figurerne herunder, hvor de ligeledes er sammenholdt med de samlede besvarelser for hele kommunen.

 

Transportmiddel - Sommer

I 0. - 3. klasse har 18% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 22% går og 60% bliver kørt i bil.

I 4. - 6. klasse har 75% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 11% går, 2% kører med bus/tog og 12% bliver kørt i bil.

I 7. - 9. klasse har 76% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 17% går, 1% kører med bus/tog og 6% bliver kørt i bil.

Samlet set har 50% af eleverne på Ikast Østre Skole svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 17% går, 1% kører i bus/tog og 32% bliver kørt i bil.


Transportmiddel sommer - Besvarelser fra Ikast Østre Skole

 

Transportmiddel - Vinter

I 0. - 3. klasse har 10% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 22% går og 68% bliver kørt i bil.

I 4. - 6. klasse har 56% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 14% går, 2% kører med bus/tog og 28% bliver kørt i bil.

I 7. - 9. klasse har 67% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 17% går, 1% kører med bus/tog og 15% bliver kørt i bil.

Samlet set har 39% af eleverne på Ikast Østre Skole svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 18% går, 1% kører med bus/tog og 42% bliver kørt i bil.


Transportmiddel vinter - Besvarelser fra Ikast Østre Skole

 

Sammenligning med hele kommunen

I tabellen herunder er transportvanerne for Ikast Østre Skole opsummeret og sammenlignet med gennemsnittet for alle skoler i kommunen.


Transportmiddel - Sammenligning mellem Ikast Østre Skole og hele kommunen

 

I ovenstående tabel ses det, at der i 0. - 3. klasse er en mindre andel af eleverne, der cykler til og fra skole end gennemsnittet for hele kommunen. Samtidig er der en større andel, der bliver kørt i bil til og fra skole. I 4. - 6. klasse og 7. - 9. klasse er der en større andel, der cykler end gennemsnittet.

Ses der på Ikast Østre Skole samlet er der generelt en lavere andel af eleverne, som kører med bus/tog end gennemsnittet og en højere andel, som bliver kørt i bil.

Eleverne på Ikast Østre Skole har svaret på en række spørgsmål om deres brug af lys, hjelm og refleksvest. Disse besvarelser kan ses i figurerne herunder, hvor de ligeledes er sammenholdt med besvarelserne for hele kommunen.

 

Lys

I 0. - 3. klasse har 81% af eleverne svaret, at de bruger lys på cyklen, når det er mørkt. I 4. - 6. klasse er det 100%, og i 7. - 9. klasse er det 93%, der har svaret, at de bruger lys på cykel/knallert, når det er mørkt.

Samlet set er det 95% af eleverne på Ikast Østre Skole, der har svaret, at de bruger lys på cyklen, når det er mørkt.


Brug af lys - Besvarelser fra Ikast Østre Skole

 

Hjelm

I 0. - 3. klasse har alle eleverne svaret, at de bruger hjelm, når de kører på cykel. I 4. - 6. klasse er det 98% og i 7. - 9. klasse er det 58% af eleverne, der har svaret, at de bruger hjelm, når de cykler/kører knallert.

Samlet set er det 83% af eleverne på Ikast Østre Skole, der har svaret, at de bruger hjelm, når de cykler/kører knallert.


Brug af hjelm - Besvarelser fra Ikast Østre Skole

 

Refleksvest

I 0. - 3. klasse har 65% af eleverne svaret, at de bruger refleksvest, når de cykler. I 4. - 6. klasse er det 31% og i 7. - 9. klasse er det 1% af eleverne, der har svaret, at de bruger refleksvest.

Samlet set har 25% af eleverne på Ikast Østre Skole svaret, at de bruger refleksvest.


Brug af refleksvest - Besvarelser fra Ikast Østre Skole

 

Sammenligning med hele kommunen

I tabellen herunder er brugen af sikkerhedsudstyr for elever på Ikast Østre Skole opsummeret og sammenlignet med hele kommunen.


Sikkerhedsudstyr - Sammenligning mellem Ikast Østre Skole og hele kommunen

 

I ovenstående tabel ses det, at andelen af elever i 0. - 3. klasse, der bruger lys på cyklen, når det er mørkt, er lavere på Ikast Østre Skole end gennemsnittet. Der er dog en større andel af eleverne i 0. - 3. klasse der bruger refleksvest end gennemsnittet.

Andelen af elever der bruger cykelhjelm falder markant i 7. - 9. klasse i forhold til 4. - 6. klasse, hvilket også er det generelle billede i kommunen.

Brugen af refleksvest falder jo ældre eleverne bliver, hvilket også er det generelle billede. I 4. - 6. klasse er der en større andel af eleverne på Ikast Østre Skole, der bruger refleksvest end gennemsnittet.

Ses der på Ikast Østre Skole generelt er andelen af elever, der bruger lys og hjelm, nogenlunde det samme som gennemsnittet for hele kommunen. Andelen af elever der bruger refleksvest, er dog højere på Ikast Østre Skole end gennemsnittet.

Ikast-Brande Kommune har i efteråret 2018 afholdt møde med repræsentanter fra Ikast Østre Skole, hvor de trafikale forhold omkring skolen blev drøftet. På mødet blev følgende problemstillinger drøftet

Lokalitet Problemstilling Løsningsforslag
Gl. Skolevej Skolen oplever krydsningen af Gl. Skolevej fra kirkens parkeringsplads til skolen som det største trafiksikkerhedsproblem omkring Ikast Østre Skole. Mange forældre parkerer på kirkens parkeringsplads, og krydser dermed Gl. Skolevej gående, hvor der er meget trafik.
Der er etableret en krydsningshelle, som kan bruges.

Der gøres ikke yderligere på nuværende tidspunkt. 

Skolen opfordres til at indarbejde i deres trafikpolitik, at eleverne skal bruge krydsningshellen.

Gl. Skolevej - Afsætningslomme Afsætningslommen fungerer ikke efter hensigten og er ofte kaotisk. 
Markeret område til fodgængere i afsætningslomme.

Stien mellem Højris Allé og Norgesgade
Der er flere høje hække på stien, og stien virker mørk og uhyggelig for børn. Mange benytter derfor Grønlandsgade i stedet for. 

Ikast-Brande Kommune tjekker op på om belysningen er tilstrækkelig.
Stien øst for Højris Allé
Stien er i dårlig stand. Den del af stien, der er forbeholdt cyklister, virker smal, og mange cyklister ved ikke rigtigt, hvor de skal placere sig på stien. 

Indgår i en kommende prioritering af driftsmidler.
Stien langs Jyllandsgade ved skolen Stien nuværende udformning gør, at cyklisterne skal tage et stort sving ud på vejen for at komme igennem stibommene.
Stibommen mod øst flyttes bag ved den anden, så cyklisterne ikke skal tage et stort sving ud på vejen.

Indgår i en kommende prioritering.

Danmarksgade/Gl. Skolevej
Dårlige oversigtsforhold og intet fodgængerfelt. Det er besluttet, at der fremover skal være skolepatrulje i dette kryds, hvorfor der er et ønske om skolepatruljeblink.

Udformningen af krydset drøftes med politiet i forhold til at sikre ordentlige forhold for skolepatruljen.
Grønlandsgade
Det opleves, at der køres med høj hastighed, og det er derfor et ønske, at der bliver lavet indsnævringer af vejen på samme måde som på Kongevejen.

Etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Indgår i en kommende prioritering.

Trafikale forhold omkring Ikast Østre Skole

 
Gl. Skolevej                      Sti øst for Højris Allé         Sti langs Jyllandsgade

For at få et billede af de trafikale forhold omkring Ikast Østre Skole, har Ikast-Brande Kommune fået Cowi til at foretage en droneoptagelse af ankomstarealerne ved skolen. Droneoptagelsen er foretaget onsdag d. 30. oktober 2019 i tidsrummet 07:38 - 08:01.

Der er udarbejdet 3 små videoklip, der viser forskellige situationer i trafikken omkring Ikast Østre Skole. Disse videoklip kan ses her:

Videoklip

Hastighed

Ud fra droneoptagelserne er der målt en gennemsnitshastighed på skolens ankomstarealer på 10-20 km/t. På Jyllandsgade ligger hastigheden omkring 30-45 km/t, og på Gl. Skolevej og Finlandsgade ligger hastigheden på 20-30 km/t. 


Registrerede gennemsnitshastigheder

 

Antal trafikanter

Hovedparten af fodgængerne til Ikast Østre Skole kommer fra det sydlige parkeringsområde. Derudover ankommer fodgængere til skolen via krydsningshellen på Gl. Skolevej, krydset Jyllandsgade/Gl. Skolevej/Grønlandsgade og det nordlige parkeringsområde. Ydermere ankommer der fodgængere vest for skolen, som krydser Jyllandsgade vilkårlige steder. 

Der er registreret 162 krydsninger af Gl. Skolevej, hvoraf 84 krydsninger foretages ved krydsningshellen og 66 krydsninger foretages vest for krydsningshellen. 

Der er registreret 235 cyklister i optageperioden. Hovedparten af cyklisterne ankommer til skolen fra Grønlandsgade og tilgår skolen via stien langs Jyllandsgade.

Der er registreret 13 krydsende cyklister ved krydsningshellen, og 21 krydsende cyklister ved stien. 

Hovedparten af cyklisterne benytter de overdækkede cykelparkeringsstativer øst for skolen, mens kun 7 cyklister benytter cykelparkeringen sydvest for skolen.

Der er i alt registreret 378 motorkøretøjer i optageperioden.  

 

Generel vurdering af trafikforholdene

I optageperioden er der fundet tre trafikale problemstillinger i området omkring skolen:

  1. Afsætning på nordlig ankomstareal
  2. Stibomme ved sti langs Jyllandsgade
  3. Parkerede biler i sydligt ankomstareal samt spærring af dette


Trafikale problemstillinger ved Ikast Østre Skole

Ved lokalitet 1 er der i løbet af optageperioden observeret flere biler, der benytter manøvrearealet til afsætning af elever, selvom det ikke er tilladt for forældre at benytte dette areal. 

Ved lokalitet 2 er der etableret stibomme. Grundet stibommene tager det ekstra tid for cyklisterne at komme videre ad stien, hvormed der er mange holdende cyklister på kørebanen meget tæt på krydset. Samtidig bør stibommene byttes rundt, så det bliver det bliver nemmere at passere stibommene.

Lokalitet 3 er afsætningslommen ved Gl. Skolevej, som fra kl. 7-9 kun må benyttes til afsætning. Der er i optageperioden observeret parkerede biler i afsætningslommen på trods af skiltningen. De parkerede biler kan være med til at blokere for bagvedkørende biler, idet nogle vælger at foretage afsætning ved siden af en parkeret bil.