Gå til hovedindhold

Hyldgårdsskolen

Her ses skolevejsanalysen for Hyldgårdsskolen. Skolevejsanalysen indeholder kort over anbefalede skoleruter, samt oplysninger om transportmiddel, sikkerhedsudstyr og trafikale forhold omkring skolen.

Hyldgårdsskolen er beliggende på Hyldgårds Allé i Ikast. Skolen har 663 elever fra 0. klasse til og med 9. klasse.

På kortet herunder ses de skoleruter Ikast-Brande Kommune anbefaler, at eleverne på Hyldgårdsskolen benytter til og fra skole. Ikast-Brande Kommune vi arbejde for, at de anbefalede skoleruter indrettes, så eleverne kan færdes sikkert og trygt på deres vej til og fra skole.

Ved at klikke på  er der mulighed for at tænde eller slukke for forskellige temaer eller skifte baggrundskort.

Til Hyldgårdsskolen anbefaler Ikast-Brande Kommune, at eleverne benytter følgende veje til og fra skole:

  • Neptunvej
  • Orionvej
  • Stien mellem Orionvej og Falkevej
  • Falkevej
  • Annalyst
  • Tunellen under Thomas Poulsens Allé fra Annalyst til Hyldgårds Allé
  • Hyldgårds Allé
  • Stien fra H.C. Lumbyes Vej til Grundtvigsvej med tunnel under Hyldgårds Allé

De anbefalede skoleruter er udpeget på baggrund af bl.a. afstand til skole, sikre krydsninger og mulighed for at benytte cykelstier/cykelbaner.

Eleverne på Hyldgårdsskolen har svaret på en række spørgsmål om, hvordan de kommer til og fra skole på en typisk dag om sommeren og om vinteren. Disse besvarelser kan ses i figurerne herunder, hvor de ligeledes er sammenholdt med de samlede besvarelser for hele kommunen.

Transportmiddel - Sommer

I 0. - 3. klasse har 69% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 7% går og 24% bliver kørt i bil.

I 4. - 6. klasse har 97% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 1% går og 2% bliver kørt i bil.

I 7. - 9. klasse har 78% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 1% kører på knallert, 12% går, 3% kører med bus/tog og 7% bliver kørt i bil.

Samlet set har 80% af eleverne på Hyldgårdsskolen svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 7% går, 1% kører med bus/tog og 12% bliver kørt i bil.


Transportmiddel sommer - Besvarelser fra Hyldgårdsskolen

 

Transportmiddel - Vinter

I 0. - 3. klasse har 31% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 6% går og 63% bliver kørt i bil.

I 4. - 6. klasse har 74% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 4% går og 22% bliver kørt i bil.

I 7. - 9. klasse har 69% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 13% går, 2% kører med bus/tog og 16% bliver kørt i bil.

Samlet set har 55% af eleverne på Hyldgårdsskolen svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 7% går, 1% kører med bus/tog og 37% bliver kørt i bil.


Transportmiddel vinter - Besvarelser fra Hyldgårdsskolen

 

Sammenligning med hele kommunen

I tabellen herunder er transportvanerne for Hyldgårdsskolen opsummeret og sammenlignet med gennemsnittet for alle skoler i kommunen.


Transportmiddel - Sammenligning mellem Hyldgårdsskolen og hele kommunen

I ovenstående tabel ses det, at der er en væsentlig større andel af eleverne på Hyldgårdsskolen, der cykler til og fra skole. Dette gælder både sommer og vinter. Der er dog færre, der cykler til og fra skole om vinteren end om sommeren, ligesom der tilsvarende er flere der bliver kørt i bil til og fra skole om vinteren end om sommeren.

Pånær en lille andel af eleverne i 7. - 9. klasse, er der ingen elever der benytter bus/tog for at komme til skolen.

Størstedelen af eleverne på Hyldgårdsskolen bor inden for cykelafstand til skole. Samtidig er der gode stifaciliteter til skolen, hvilket kan være medvirkende til at en stor del af eleverne cykler til og fra skole.

Eleverne på Hyldgårdsskolen har svaret på en række spørgsmål om deres brug af lys, hjelm og refleksvest. Disse besvarelser kan ses på figurerne herunder, hvor de ligeledes er sammenholdt med besvarelserne for hele kommunen.

 

Lys

I 0. - 3. klasse har 91% af eleverne svaret, at de bruger lys på cyklen, når det er mørkt. I 4. - 6. klasse er det 94%, og i 7. - 9. klasse er det 98% af eleverne, der har svaret, at de bruger lys på cykel/knallert, når det er mørkt.

Samlet set har 94% af eleverne på Hyldgårdsskolen svaret, at de bruger lys på cykel/knallert, når det er mørkt.


Brug af lys - Besvarelser fra Hyldgårdsskolen

 

Hjelm

I 0. - 3. klasse har 95% af eleverne svaret, at de bruger cykelhjelm. I 4. - 6. klasse er det 94%, og i 7. - 9. klasse er det 56% af eleverne, der har svaret at de bruger hjelm.

Samlet set er det 85% af eleverne på Hyldgårdsskolen, der har svaret, at de bruger hjelm, når de cykler/kører knallert.


Brug af hjelm - Besvarelser fra Hyldgårdsskolen

 

Refleksvest

I 0. - 3. klasse har 5% af eleverne svaret, at de bruger refleksvest. I 4. - 6. klasse er det 3% af eleverne, imens ingen af eleverne i 7. - 9. klasse har svaret, at de bruger refleksvest.

Samlet set har 3% af eleverne på Hyldgårdsskolen svaret, at de bruger refleksvest.


Brug af refleksvest - Besvarelser fra Hyldgårdsskolen

 

Sammenligning med hele kommunen

I tabellen herunder er brugen af sikkerhedsudstyr for elever på Hyldgårdsskolen opsummeret og sammenlignet med hele kommunen. 


Sikkerhedsudstyr - Sammenligning mellem Hyldgårdsskolen og hele kommunen

 

Af ovenstående tabel ses det, at andelen af elever der har svaret, at de bruger lys på cyklen, når det er mørkt, svarer nogenlunde til gennemsnittet for hele kommunen. Det samme gør sig gældende for brug af hjelm.

Der er dog en væsentligt mindre andel af eleverne på Hyldgårdsskolen, der bruger refleksvest end gennemsnittet for hele kommunen. Dette gør sig gældende for alle aldersgrupper. Med den store andel af elever fra Hyldgårdsskolen, der cykler til og fra skole, er der potentiale til at få flere til at benytte refleksvest, så de bliver mere synlige i trafikken.

Ikast-Brande Kommune har i efteråret 2018 afholdt møde med repræsentanter fra Hyldgårdsskolen, hvor de trafikale forhold omkring skolen blev drøftet. På mødet blev følgende problemstillinger drøftet

Lokalitet Problemstilling Løsningsforslag
Hyldgårds Allé/Kirkegade/Thrigesvej Krydset opleves som meget kaotisk om morgenen. Der er mange biler, der holder i kø for at komme ud på Thomas Poulsens Allé, eller som skal dreje ad enten Kirkegade eller Thrigesvej. Samtidig er der en dobbeltrettet cykelsti, der krydser Thrigesvej og busstoppested på Hyldgårds Allé.
Der kan opnås forbedringer i krydset ved signalregulere det forsatte kryds Thomas Poulsens Allé/Hyldgårds Allé/O. Vestergaard-Poulsens Allé. Dette kan medføre, at der vil være flere "huller" i trafikken ved Kirkegade.

Projektet indgår som appendiksprojekt i kommunens trafikplan.

Thomas Poulsens Allé ved O. Vestergaard-Poulsens Allé Nogle elever, som bor på nordsiden af O. Vestergaard-Poulsens Allé, vælger at krydse Thomas Poulsens Allé i fodgængerfeltet ved O. Vestergaard-Poulsens Allé i stedet for at benytte tunellen fra Annalyst under Thomas Poulsens Allé.
En signalregulering af krydsene Thomas Poulsens Allé/Hyldgårds Allé/O. Vestergaard-Poulsens Allé vil forbedre krydsningen for lette trafikanter. Der bør ligeledes etableres en sti over det grønne areal mellem Thomas Poulsens Allé og Kirkegade.

Projektet indgår som et appendiksprojekt i kommunens trafikplan. Indtil dette projekt bliver medtaget i budgettet, bør skolen henvise eleverne til at benytte tunellen under Thomas Poulsens Allé. Dette kan skrives ind i skolens trafikpolitik.

Parkeringspladsen ved skolen/hallen
Virker ofte kaotisk om morgenen, da mange forældre afleverer deres børn på skolen, samtidig med at der er mange cyklister og fodgængere. Der er ikke indrettet en decideret afsætningsplads på hverken skolens eller hallens parkeringsplads.

Ændret afmærkning på skolens parkeringsplads. 

Trafikale forhold ved Hyldgårdsskolen

  
Hyldgårds Allé/Kirkegade  Tunnel Thomas Poulsens Allé
  Thomas Poulsens Allé