Gå til hovedindhold

Friskolen i Thorlund

Her ses skolevejsanalysen for Friskolen i Thorlund. Skolevejsanalysen indeholder kort over anbefalede skoleruter, samt oplysninger om transportmiddel, sikkerhedsudstyr og trafikale forhold omkring skolen.

Friskolen i Thorlund er beliggende på Byvej i St. Thorlund. Skolen har elever fra 0. klasse til og med 6. klasse.

På kortet herunder ses de skoleruter Ikast-Brande Kommune anbefaler, at eleverne på Friskolen i Thorlund benytter til og fra skole. Ikast-Brande Kommune vi arbejde for, at de anbefalede skoleruter indrettes, så eleverne kan færdes sikkert og trygt på deres vej til og fra skole.

Ved at klikke på  er der mulighed for at tænde eller slukke for forskellige temaer eller skifte baggrundskort.

Til Friskolen i Thorlund anbefaler Ikast-Brande Kommune, at eleverne benytter følgende veje til og fra skole:

  • Cykelstien langs Brandevej
  • Byvej

De anbefalede skoleruter er udpeget på baggrund af bl.a. afstand til skole, sikre krydsninger og mulighed for at benytte cykelstier/cykelbaner.

Eleverne på Friskolen i Thorlund har svaret på en række spørgsmål om hvordan de kommer til og fra skole på en typisk dag om sommeren og om vinteren. Disse besvarelser kan ses i figurerne herunder, hvor de ligeledes er sammenholdt med de samlede besvarelser for hele kommunen.

 

Transportmiddel - Sommer

I 0. - 3. klasse har 7% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 3% går, 37% kører med bus/tog og 53% bliver kørt i bil.

I 4. - 7. klasse har 24% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 4% går, 56% kører med bus/tog og 16% bliver kørt i bil.

Samlet set har 15% af eleverne på Friskolen i Thorlund svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 4% går, 45% kører med bus/tog og 36% bliver kørt i bil.


Transportmiddel sommer - Besvarelser fra Friskolen i Thorlund

 

Transportmiddel - Vinter

I 0. - 3. klasse har 3% af eleverne svaret, at de går til og fra skole om vinteren, 40% kører med bus/tog og 57% bliver kørt i bil.

I 4. - 7. klasse har 4% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 4% går, 64% kører med bus/tog og 28% bliver kørt i bil.

Samlet set har 2% af eleverne på Friskolen i Thorlund svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 4% går, 51% kører med bus/tog og 44% bliver kørt i bil.


Transportmiddel vinter - Besvarelser fra Friskolen i Thorlund

 

Sammenligning med hele kommunen

I tabellen herunder er transportvanerne for Friskolen i Thorlund opsummeret og sammenlignet med gennemsnittet for alle skoler i kommunen. Det er kun skolens samlede besvarelse, der bliver sammenlignet med gennemsnittet for hele kommunen, da klasserne på Friskolen i Thorlund er grupperet anderledes end i besvarelserne for de øvrige skoler, og derfor vil de ikke være direkte sammenlignelige.


Transportmiddel - Sammenligning mellem Friskolen i Thorlund og hele kommunen

 

I ovenstående tabel ses det, at der er en mindre andel af eleverne på Friskolen i Thorlund, der cykler eller går til og fra skole end gennemsnittet. Samtidig er der en noget større andel, der kører med bus/tog. Der er også en større andel, der bliver kørt i bil end gennemsnittet for hele kommunen.

Dette kan skyldes, at mange af eleverne til Friskolen i Thorlund kommer længere væk fra, hvor afstanden mellem skole og hjem gør, at det ikke er muligt at cykle til og fra skole.

Eleverne på Friskolen i Thorlund har svaret på en række spørgsmål om deres brug af lys, hjelm og refleksvest. Disse besvarelser kan ses i figurerne herunder, hvor de ligeledes er sammenlignet med besvarelserne for hele kommunen.

 

Lys

Alle eleverne i 0. - 3. klasse har svaret at de bruger lys på cyklen, når det er mørkt. I 4. - 7. klasse har 83% af eleverne svaret, at de bruger lys på cyklen, når det er mørkt.

Samlet set har 88% af eleverne på Friskolen i Thorlund svaret, at de bruger lys på cyklen, når det er mørkt.


Brug af lys - Besvarelser fra Friskolen i Thorlund

 

Hjelm

Alle elever på Friskolen i Thorlund har svaret, at de bruger hjelm, når de cykler.


Brug af hjelm - Besvarelser fra Friskolen i Thorlund

 

Refleksvest

I 0. - 3. klasse har alle elever svaret, at de bruger refleksvest, når de cykler. I 4. - 7. klasse er der ingen af eleverne, der har svaret, at de bruger refleksvest.

Samlet set har 25% af eleverne på Friskolen i Thorlund svaret, at de bruger refleksvest.


Brug af refleksvest - Besvarelser fra Friskolen i Thorlund

 

Sammenligning med hele kommunen

I tabellen herunder er brugen af sikkerhedsudstyr for elever på Friskolen i Thorlund opsummeret og sammenlignet med besvarelserne for hele kommunen. Det er kun skolens samlede besvarelse, der bliver sammenlignet med gennemsnittet for hele kommunen, da klasserne på Friskolen i Thorlund er grupperet anderledes end i besvarelserne for de øvrige skoler, og derfor vil de ikke være direkte sammenlignelige.


Sikkerhedsudstyr - Sammenligning mellem Friskolen i Thorlund og hele kommunen

 

I ovenstående tabel ses det, at andelen af elever på Friskolen i Thorlund, der bruger lys på cyklen, når det er mørkt, er lidt lavere end gennemsnittet for hele kommunen. Til gengæld er andelen, der bruger hjelm og refleksvest lidt højere end gennemsnittet.

Det skal dog nævnes, at der er meget få elever på Friskolen i Thorlund, der har svaret på spørgsmålene om deres brug af sikkerhedsudstyr, da der er meget få af eleverne, der cykler til og fra skole.

Ikast-Brande Kommune har i efteråret 2018 afholdt møde med repræsentanter fra Friskolen i Thorlund, hvor de trafikale forhold omkring skolen blev drøftet. På mødet blev følgende problemstillinger drøftet.

Lokalitet Problemstilling Løsningsforslag
Brandevej/Byvej (vest) Utryg krydsning pga. høj hastighed og meget trafik.
Der er etableret en lokal hastighedsbegrænsning og krydsningshelle, så der kan ikke gøres mere for at sikre krydsningen af Brandevej.

Der gøres ikke yderligere på nuværende tidspunkt. 

Brandevej/Byvej (øst) Utrygt for bilister at dreje ind ad Byvej, fordi bilisterne bagved kommer med høj hastighed.
Der er ikke mulighed for at sideudvide vejen pga. stor niveauforskel. 

Der er mulighed for at benytte den vestlige indkørsel til byen i stedet for, hvor der er et vigeareal.

Der gøres ikke yderligere på nuværende tidspunkt.

Trafikale forhold ved Friskolen i Thorlund

 
Brandevej/Byvej (vest)      Brandevej/Byvej (øst)       Parkering ved skolen