Gå til hovedindhold

Ejstrupholm Skole

Her ses skolevejsanalysen for Ejstrupholm Skole. Skolevejsanalysen indeholder kort over anbefalede skoleruter, samt oplysninger om transportmiddel, sikkerhedsudstyr og trafikale forhold omkring skolen.

Ejstrupholm Skole er beliggende på Grønningen i Ejstrupholm. Skolen har også en indgang fra Præstegårdsvej. Skolen har 312 elever fra 0. klasse til og med 9. klasse.

På kortet herunder ses de skoleruter Ikast-Brande Kommune anbefaler, at eleverne på Ejstrupholm Skole benytter til og fra skole. Ikast-Brande Kommune vi arbejde for, at de anbefalede skoleruter indrettes, så eleverne kan færdes sikkert og trygt på deres vej til og fra skole.

Ved at klikke på  er der mulighed for at tænde eller slukke for forskellige temaer eller skifte baggrundskort.

Til Ejstrupholm Skole anbefaler Ikast-Brande Kommune, at eleverne benytter følgende veje:

  • Stien mellem Lærkevej og Grønningen
  • Grønningen
  • Vestergade
  • Præstegårdsvej
  • Stien mellem Lindevænget og Vestergade
  • Gyvelvej
  • Stien mellem Gyvelvej og Enghavevej

De anbefalede skoleruter er udpeget på baggrund af bl.a. afstand til skole, sikre krydsninger og mulighed for at benytte cykelstier/cykelbaner.

Eleverne på Ejstrupholm Skole har svaret på en række spørgsmål om hvordan de kommer til og fra skole på en typisk dag om sommeren og om vinteren. Disse besvarelser kan ses i figurerne herunder, hvor de ligeledes er sammenholdt med de samlede besvarelser for hele kommunen.

Transportmiddel - Sommer

I 0. - 3. klasse har 21% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 18% går, 11% kører med bus/tog og 50% bliver kørt i bil.

I 4. - 6. klasse har 50% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 22% går, 21% kører med bus/tog og 7% bliver kørt i bil.

I 7. - 9. klasse har 35% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 9% kører knallert, 30% går, 16% kører med bus/tog og 10% bliver kørt i bil.

Samlet set har 34% af eleverne på Ejstrupholm Skole svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 2% kører knallert, 23% går, 16% kører med bus/tog og 25% bliver kørt i bil.


Transportmiddel sommer - Besvarelser fra Ejstrupholm Skole

 

Transportmiddel - Vinter

I 0. - 3. klasse har 5% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 17% går, 9% kører med bus/tog og 69% bliver kørt i bil.

I 4. - 6. klasse har 18% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 38% går, 25% kører med bus/tog og 19% bliver kørt i bil.

I 7. - 9. klasse har 20% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 9% kører knallert, 37% går, 20% kører med bus/tog og 13% bliver kørt i bil.

Samlet set har 13% af eleverne på Ejstrupholm Skole svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 2% kører knallert, 28% går, 17% kører med bus/tog og 40% bliver kørt i bil.


Transportmiddel vinter - Besvarelser fra Ejstrupholm Skole

 

Sammenligning med hele kommunen

I tabellen herunder er transportvanerne for Ejstrupholm Skole opsummeret og sammenlignet med gennemsnittet for alle skoler i hele kommunen.


Transportmiddel - Sammenligningen mellem Ejstrupholm Skole og hele kommunen

 

I ovenstående tabel ses det, at for eleverne i 0. - 3. klasse er der en lavere andel af eleverne på Ejstrupholm Skole, der cykler til og fra skole, og flere der bliver kørt i bil end gennemsnittet for hele kommunen.
For eleverne i 4. - 6. klasse og 7. - 9. klasse er der ligeledes en lavere andel, der cykler til og fra skole end gennemsnittet for hele kommunen. Til gengæld er der en større andel af eleverne på Ejstrupholm Skole, der går til og fra skole end gennemsnittet for hele kommunen.

Eleverne på Ejstrupholm Skole har svaret på en række spørgsmål om deres brug af lys, hjelm og refleksvest. Disse besvarelser kan ses i figurerne herunder, hvor de ligeledes er sammenholdt med besvarelserne for hele kommunen.

 

Lys

I 0. - 3. klasse har 88% af eleverne svaret, at de bruger lys på cyklen, når det er mørkt. I 4. - 6. klasse er det 98%, og i 7. - 9. klasse er det 96% af eleverne, der har svaret, at de bruger lys på cyklen.

Samlet set har 95% af eleverne på Ejstrupholm Skole svaret, at de bruger lys på cykel/knallert, når det er mørkt.


Brug af lys - Besvarelser fra Ejstrupholm Skole

 

Hjelm

I 0. - 3. klasse har alle elever svaret, at de bruger cykelhjelm. I 4. - 6. klasse er det 98%, og i 7. - 9. klasse er det 36% af eleverne, der har svaret, at de bruger hjelm, når de cykler/kører på knallert.

Samlet set har 81% af eleverne på Ejstrupholm Skole svaret, at de bruger hjelm, når de cykler/kører knallert.


Brug af hjelm - Besvarelser fra Ejstrupholm Skole

 

Refleksvest

I 0. - 3. klasse og 4. - 6. klasse har 16% af eleverne svaret, at de bruger refleksvest. I 7. - 9. klasse er det 11% af eleverne, der har svaret, at de bruger refleksvest.

Samlet set har 14% af eleverne på Ejstrupholm Skole svaret, at de bruger refleksvest.


Brug af refleksvest - Besvarelser fra Ejstrupholm Skole

 

Sammenligning med hele kommunen

I tabellen herunder er brugen af sikkerhedsudstyr for elever på Ejstrupholm Skole opsummeret og sammenlignet med hele kommunen.


Sikkerhedsudstyr - Sammenligning mellem Ejstrupholm Skole og hele kommunen

 

Af ovenstående tabel ses det, at andelen af elever der bruger cykelhjelm falder markant i 7. - 9. klasse i forhold til de mindre klasser. Andelen af elever i 7. - 9. klasse på Ejstrupholm Skole, der bruger hjelm, er lavere end gennemsnittet for hele kommunen.

Andelen af elever i 0. - 3. klasse, der bruger refleksvest, er lavere på Ejstrupholm Skole end gennemsnittet for hele kommunen, imens det for eleverne i 7. - 9. klasse er højere end gennemsnittet.

Ses der på de samlede besvarelser for hele Ejstrupholm Skole, er der ikke de store udsving i forhold til gennemsnittet for hele kommunen.

Ikast-Brande Kommune har i efteråret 2018 afholdt møde med repræsentanter fra Ejstrupholm Skole, hvor de trafikale forhold omkring skolen blev drøftet. På mødet blev følgende problemstillinger drøftet:

Lokalitet Problemstilling Løsningsforslag
Hedegårdvej
Opleves som utryg, da vejen er smal og der bliver kørt med høj hastighed. Bliver af mange brugt som smutvej mellem Brandevej og Givevej.

Cykelsti mellem Givevej og Brandevej.

Medtages i stiplanen.
Ikastvej
Der er ingen cykelsti mellem Smedebæk og Ejstrupholm, hvilket medfører, at eleverne fra Smedebæk ikke cykler til og fra skole.

Cykelsti langs Ikastvej mellem Smedebæk og Ejstrupholm.

Er medtaget i stiplanen.
Grønningen Standsningsforbuddet på Grønningen bliver ikke respekteret.
Det er politiet der håndhæver færdselsloven og dermed også standsnings- og parkeringsforbud.

Der gøres ikke yderligere på nuværende tidspunkt.

Grønningen - P-plads Dårlig oversigt mod syd ved udkørsel fra parkeringspladsen.
Kan løses ved at etablere en ekstra udkørsel fra parkeringspladsen, hvilket vejmyndigheden er positive overfor. 

Skolen opfordres til at arbejde videre med projektet i forhold til finansiering og udførelse.

Vestergade Eleverne oplever, at der bliver kørt hurtigt på Vestergade.
Det er etableret cykelfaciliteter og fartdæmpning i form af heller på strækningen.

Der gøres ikke yderligere på nuværende tidspunkt.

Vestergade - P-plads Parkeringspladsen bruges af forældre i forbindelse med aflevering, selvom der er skiltet med, at pladsen er forbeholdt brugere af lægehuset. Parkeringspladsen bruges også af cyklister til skolen.
Ikast-Brande Kommune anbefaler, at Ejstrupholm Skole henstiller til forældrene, at ikke skal benytte parkeringspladsen ved lægehuset.

Dette kan indarbejdes i skolen trafikpolitik.

Præstegårdsvej Parkeringslommen benyttes primært af lærere. Pladsen i lommen kunne udnyttes bedre.
Opstregning af parkeringsbåse. 

Indgår i en kommende prioritering.

Præstegårdsvej/Søndergade
Der er ofte parkerede biler helt hen i krydset, hvilket medfører farlige situationer, når cyklister eller bilister skal køre udenom en parkeret bil.

Standsningsforbud på sydsiden af Søndergade.

Indgår i en kommende prioritering.

Trafikale forhold ved Ejstrupholm Skole

  
Grønningen                       Præstegårdsvej                 Vestergade