Gå til hovedindhold

Blåhøj Skole

Her ses skolevejsanalysen for Blåhøj Skole. Skolevejsanalysen indeholder kort over anbefalede skoleruter, samt oplysninger om transportmiddel, sikkerhedsudstyr og trafikale forhold omkring skolen.

Blåhøj Skole er beliggende på Blåhøj Skolevej mellem Blåhøj og Gl. Blåhøj. Skolen har 88 elever fra 0. klasse til og med 6. klasse.

På kortet herunder ses de skoleruter Ikast-Brande Kommune anbefaler, at eleverne på Blåhøj Skole benytter til og fra skole. Ikast-Brande Kommune vi arbejde for, at de anbefalede skoleruter indrettes, så eleverne kan færdes sikkert og trygt på deres vej til og fra skole.

Ved at klikke på  er der mulighed for at tænde eller slukke for forskellige temaer eller skifte baggrundskort.

Til Blåhøj Skole anbefaler Ikast-Brande Kommune, at eleverne benytter følgende veje til og fra skole:

  • Sdr. Ommevej

Til Blåhøj Skole er der kun valgt Sdr. Ommevej som anbefalet skolerute. Det skyldes, at det er den primære vej til skolen, og eleverne kan færdes sikkert og trygt på cykelstien langs vejen. 

Det er meget spredt hvilke andre veje der benyttes i området, og der er derfor valgt at fokusere på Sdr. Ommevej som anbefalet skolerute. 

Eleverne på Blåhøj Skole har svaret på en række spørgsmål om, hvordan de kommer til og fra skole på en typisk dag om sommeren og om vinteren. Disse besvarelser kan ses i figurerne herunder, hvor de ligeledes er sammenholdt med de samlede besvarelser for hele kommunen.

Transportmiddel - Sommer

I 0. - 3. klasse svarede 50% af eleverne, at de cykler til og fra skole om sommeren, 3% går, 10% kører med bus/tog og 37% bliver kørt i bil.

I 4. - 6. klasse svarede 76% af eleverne, at de cykler til og fra skole om sommeren, 5% går, 14% kører med bus/tog og 5% bliver kørt i bil.

Samlet set har 64% af eleverne på Blåhøj Skole svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 4% går, 12% kører med bus/tog og 19% bliver kørt i bil.


Transportmiddel sommer - Besvarelser fra Blåhøj Skole

 

Transportmiddel - Vinter

I 0. - 3. klasse svarede 3% af eleverne, at de cykler til og fra skole om vinteren, 3% går, 10% kører med bus/tog og 83% bliver kørt i bil.

I 4. - 6. klasse svarede 19% af eleverne, at de cykler til og fra skole om vinteren, 8% går, 51% kører i bus/tog og 22% bliver kørt i bil.

Samlet set har 12% af eleverne på Blåhøj Skole svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 6% går, 33% kører med bus/tog og 49% bliver kørt i bil.


Transportmiddel vinter - Besvarelser fra Blåhøj Skole

 

Sammenligning med hele kommunen

I tabellen herunder er transportvanerne for Blåhøj Skole opsummeret og sammenlignet med gennemsnittet for alle skoler i hele kommunen.


Transportmiddel - Sammenligning mellem Blåhøj Skole og hele kommunen

 

I ovenstående tabel ses det, at der er stor forskel på hvordan eleverne kommer til og fra skole henholdsvis sommer og vinter. For de mindste elever er der en stor andel, som cykler til og fra skole om sommeren, men som om vinteren bliver kørt i bil. For de ældste elever er der en stor andel af de elever, der cykler til og fra skole om sommeren, som istedet kører med bus/tog om vinteren.

Ses der på hele skolen som helhed, er der en større andel af eleverne, som cykler til skole i sommerperioden end gennemsnittet for alle skoler i kommunen. I vinterperioden er der en mindre andel af eleverne, der cykler til og fra skole end gennemsnittet for hele kommunen. Her er der en større andel, der bliver kørt i bil til skole.

Generelt set er der færre elever på Blåhøj Skole, der går til og fra skole end gennemsnittet for alle skoler i kommunen. Det skyldes formentlig skolens placering, som ikke indbyder til at eleverne går til og fra skole.

Eleverne på Blåhøj Skole har svaret på en række spørgsmål om deres brug af lys, hjelm og refleksvest. Disse besvarelser kan ses i figurerne herunder, hvor de ligeledes er sammenholdt med besvarelserne for hele kommunen.

Lys

I 0. - 3. klasse har 93% af eleverne svaret, at de bruger lys på cyklen, når det er mørkt. I 4. - 6. klasse har alle eleverne svaret, at de bruger lys på cyklen, når det er mørkt.

Samlet set har 98% af eleverne på Blåhøj Skole svaret, at de bruger lys på cyklen, når det er mørkt.


Brug af lys - Besvarelser fra Blåhøj Skole

 

Hjelm

Alle elever i både 0. - 3. klasse og 4. - 6. klasse har svaret, at de bruger hjelm, når de cykler.


Brug af hjelm - Besvarelser fra Blåhøj Skole

 

Refleksvest

I 0. - 3. klasse har 60% af eleverne svaret, at de bruger refleksvest, når de cykler. I 4. - 6. klasse er det 32% af eleverne, der har svaret, at de bruger refleksvest.

Samlet set har 42% af eleverne på Blåhøj Skole svaret, at de bruger refleksvest.


Brug af refleksvest - Besvarelser fra Blåhøj Skole

 

Sammenligning med hele kommunen

I tabellen herunder er brugen af sikkerhedsudstyr for elever på Blåhøj Skole opsummeret og sammenlignet med hele kommunen.


Sikkerhedsudstyr - Sammenligning mellem Blåhøj Skole og hele kommunen

 

Af ovenstående tabel ses det, at andelen af elever, der bruger lys på cyklen nogenlunde svarer til gennemsnittet for hele kommunen.
Der er en større andel af eleverne på Blåhøj Skole, der bruger hjelm end gennemsnittet for hele kommunen, idet alle elever på Blåhøj Skole har svaret, at de bruger hjelm, når de cykler.
Der er ligeledes en væsentligt større andel af eleverne på Blåhøj Skole, der bruger refleksvest end generelt i kommunen. Der sker dog et fald i andelen af elever, der bruger refleksvest, jo ældre eleverne bliver.

Ikast-Brande Kommune har i efteråret 2018 afholdt møde med repræsentanter fra Blåhøj Skole, hvor de trafikale forhold omkring skolen blev drøftet. På mødet blev følgende problemstillinger drøftet:

Lokalitet Problemstilling Løsningsforslag
Blåhøj Kirkevej Farligt sving ved nr. 25 pga. dårlig oversigt
Der er opsat skilt med farligt vejsving og markeret varslingslinje på kørebanen.

På nuværende tidspunkt gøres ikke yderligere.

Sdr. Ommevej Farlig krydsning ved skolen pga. høj hastighed
Der er gode oversigtsforhold på strækningen og det vurderes, at der er tilstrækkeligt med "huller" i trafikken, så eleverne kan krydse vejen. Der er få elever, der kommer fra vestsiden og skal krydse Sdr. Ommevej ved skolen.

På nuværende tidspunkt gøres ikke yderligere.

Skolens parkeringsplads Mangler ventefaciliteter til de elever der skal med bus mod Brande.
Etablering af ventefaciliteter. 

Indgår i en kommende prioritering.

Trafikale forhold ved Blåhøj Skole

 

 
Cykelsti Sdr. Ommevej      Indkørsel til skolen            Sving Blåhøj Kirkevej

Generelt vurderes det, at parkering og afsætning ved skolen om morgenen fungerer fint. Størstedelen af eleverne benytter cykelstien langs Sdr. Ommevej når de skal til og fra skolen. Der er derfor ikke de store trafikale problemer på skolevejene omkring Blåhøj Skole.

Ikast-Brande Kommune vil være opmærksomme på, hvordan trafikken omkring Blåhøj Skole udvikler sig fremadrettet, med henblik på fastholde sikre og trygge skoleveje for eleverne til Blåhøj Skole.