Gå til hovedindhold

Alle skoler

Her ses den samlede skolevejsanalyse. Skolevejsanalysen indeholder kort over anbefalede skoleruter, samt oplysninger om transportmiddel, sikkerhedsudstyr og trafikale forhold omkring skolen.

På kortet herunder ses de skoleruter Ikast-Brande Kommune anbefaler, at eleverne benytter til og fra skole. Ikast-Brande Kommune vi arbejde for, at de anbefalede skoleruter indrettes, så eleverne kan færdes sikkert og trygt på deres vej til og fra skole. De anbefalede skoleruter bliver først vist, når du zoomer i kortet. 

Ved at klikke på  er der mulighed for at tænde eller slukke for forskellige temaer eller skifte baggrundskort.

De anbefalede skoleruter er udpeget på baggrund af bl.a. afstand til skole, sikre krydsninger og mulighed for at benytte cykelstier/cykelbaner.

Blåhøj Skole

 • Sdr. Ommevej

Bording Skole

 • Solsortevej
 • Svalegangen (den nordlige del)
 • Borgergade
 • Jens Christensens Plads
 • Vestervang
 • Stien mellem Bording Hallen og Vestervang

Dalgasskolen

 • Naurvej
 • Elme Allé
 • Stien mellem Gl. Arvadvej og Rønne Allé
 • Lærkevej
 • Gl. Thyregodvej
 • Stien under jernbanen mellem Blichersvej og Gl. Thyregodvej

Ejstrupholm Skole

 • Stien mellem Lærkevej og Grønningen
 • Grønningen
 • Vestergade
 • Præstegårdsvej
 • Stien mellem Lindevænget og Vestergade
 • Gyvelvej
 • Stien mellem Gyvelvej og Enghavevej

Engesvang Skole

 • Birkevej
 • Stien fra Peter Svinths Vej til Birkevej
 • Stien mellem Emil Ernsts Vej og Peter Svinths Vej
 • Gl. Kongevej mellem Dahlsvej og Birkevej
 • Stien mellem Dybdalsvej og skolen

Hyldgårdsskolen

 • Neptunvej
 • Orionvej
 • Stien mellem Orionvej og Falkevej
 • Falkevej
 • Annalyst
 • Tunellen under Thomas Poulsens Allé fra Annalyst til Hyldgårds Allé
 • Hyldgårds Allé
 • Stien fra H.C. Lumbyes Vej til Grundtvigsvej med tunnel under Hyldgårds Allé

Ikast Nordre Skole

 • Tunellen under banen ved Ved Grønningen
 • Ved Grønningen
 • Hagelskærvej
 • Stierne langs Stensbjerg Allé mellem Søbjergvej og Hagelskærvej
 • Strøget
 • Ll. Torv
 • Tulstrupvej

Ikast Østre Skole

 • Gl. Skolevej
 • Jyllandsgade mellem Finlandsgade og Gl. Skolevej
 • Grønlandsgade mellem Norgesgade og Jyllandsgade
 • Norgesgade
 • Stien mellem Højris Allé og Norgesgade

Isenvad Skole

 • Fonnesbækvej
 • Vester Isen Vej
 • Skolevænget
 • Bygaden
 • Hanningvej
 • Rosenvænget
 • Sti mellem Rosenvænget og Bygaden

Nørre Snede Skole

 • Rørbækvej
 • Skovbakken
 • Stien mellem Rørbækvej og Skovbakken
 • Bredgade
 • Horsensvej mellem Falkevej og Skovbakken

Præstelundskolen

 • Ørbækvej
 • Skolestien
 • Søndervænget
 • Stien mellem Ågade og skolen

Uhre Friskole

 • Uhre Byvej
 • Gejlbjergvej

Friskolen i Thorlund

 • Cykelstien langs Brandevej
 • Byvej

Eleverne på skolerne i Ikast-Brande Kommune har svaret på en række spørgsmål, om hvordan de kommer til og fra skole på en typisk dag om sommeren og om vinteren. Disse besvarelser kan ses i figurerne herunder.

Besvarelserne fra Friskolen i Thorlund indgår ikke i denne opgørelse, da deres besvarelser er grupperet anderledes end i besvarelserne for de andre skoler.

 

Transportmiddel - Sommer

I 0. - 3. klasse har 36% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 19% går, 7% bliver kørt i bus/tog og 39% bliver kørt i bil.

I 4. - 6. klasse har 63% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 13% går, 10% bliver kørt i bus/tog og 13% bliver kørt i bil.

I 7. - 9. klasse har 59% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 3% kører på knallert, 18% går, 11% kører i bus/tog og 9% bliver kørt i bil.

Samlet set har 50% af eleverne i Ikast-Brande Kommune svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 1% kører på knallert, 17% går, 9% kører i bus/tog og 23% bliver kørt i bil.


Transportmiddel sommer - Besvarelser fra alle skoler (undtagen Friskolen i Thorlund)

 

Transportmiddel - Vinter

I 0. - 3. klasse har 15% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 18% går, 8% kører med bus/tog og 59% bliver kørt i bil.

I 4. - 6. klasse har 41% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 19% går, 12% kører med bus/tog og 28% bliver kørt i bil.

I 7. - 9. klasse har 48% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 2% kører på knallert, 19% går, 13% kører med bus/tog og 17% bliver kørt i bil.

Samlet set har 32% af eleverne i Ikast-Brande Kommune svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 1% kører på knallert, 18% går, 11% kører med bus/tog og 38% bliver kørt i bil.


Transportmiddel vinter - Besvarelser fra alle skoler (undtagen Friskolen i Thorlund)

 

Opsummering

I tabellen herunder er besvarelserne opsummeret.


Transportmiddel - Opsummering

 

I ovenstående tabel ses det, at andelen af elever, der cykler til og fra skole stiger fra 0. - 3. klasse til 4. - 6. klasse, imens der ikke er den store forskel på, hvor stor en andel der cykler, når man sammenligner 4. - 6. klasse og 7. - 9. klasse.
Tilsvarende falder andelen af elever, der bliver kørt i bil til og fra skole, jo ældre eleverne bliver.
Det er det samme billede der tegner sig, uanset om man ser på sommer eller vinter.

Samlet set er det 68% af eleverne i Ikast-Brande Kommune, der er selvtransporterende til og fra skole på enten på cykel, på knallert eller gående om sommeren. I vinterperioden er det 51% af eleverne, der er selvtransporterende enten på cykel, på knallert eller gående.

Eleverne på skolerne i Ikast-Brande Kommune har svaret på en række spørgsmål om deres brug af lys, hjelm og refleksvest. Disse besvarelser kan ses i figurerne herunder.

Friskolen i Thorlund indgår ikke i denne opgørelse, da deres besvarelser er grupperet anderledes end i besvarelserne for de andre skoler.

 

Lys

I 0. - 3. klasse har 93% af eleverne svaret, at de bruger lys på cyklen. I 4. - 6. klasse er det 96%, og i 7. - 9. klasse er det 94% af eleverne, der har svaret, at de bruger lys på cyklen.

Samlet set har 95% af eleverne i Ikast-Brande Kommune svaret, at de bruger lys på cykel/knallert, når det er mørkt.


Brug af lys - Besvarelser fra alle skoler (undtagen Friskolen i Thorlund)

 

Hjelm

I 0. - 3. klasse har 97% af eleverne svaret, at de bruger cykelhjelm. I 4. - 6. klasse er det 95%, og i 7. - 9. klasse er det 56% af eleverne, der har svaret, at de bruger hjelm, når de cykler/kører knallert.

Samlet set har 84% af eleverne i Ikast-Brande Kommune svaret, at de bruger hjelm, når de cykler/kører knallert.


Brug af hjelm - Besvarelser fra alle skoler (undtagen Friskolen i Thorlund)

 

Refleksvest

I 0. - 3. klasse har 28% af eleverne svaret, at de bruger refleksvest. I 4. - 6. klasse er det 16%, og i 7. - 9. klasse er det 3% af eleverne, der har svaret, at de bruger refleksvest.

Samlet set har 15% af eleverne i Ikast-Brande Kommune svaret, at de bruger refleksvest.


Brug af refleksvest - Besvarelser fra alle skoler (undtagen Friskolen i Thorlund)

 

Opsummering

I tabellen herunder er besvarelserne opsummeret.


Sikkerhedsudstyr - Opsummering

 

I ovenstående tabel ses det, at andelen af elever, der bruger lys på cyklen, ligger nogenlunde konstant uanset hvilken aldersgruppe man kigger på.

Ikast-Brande Kommune udarbejdede sidst en skolevejsanalyse i 2013, hvor andelen af elever, der havde svaret, at de bruger lys på cykel/knallert, lå på 90%. Der er dermed sket en stigning i andelen af elever, der har svaret, at de bruger lys på cykel/knallert, når det er mørkt i forhold til 2013.

Andelen af elever der bruger hjelm falder markant fra 4. - 6. klasse til 7. - 9. klasse, hvor kun lidt mere end halvdelen af eleverne har svaret, at de bruger hjelm. Der vil derfor være potentiale i at arbejde med at få flere af de ældste elever til at benytte hjelm, og arbejde med hvorfor eleverne stopper med at bruge hjelm, når de bliver ældre.
Sammenlignes den samlede besvarelse om brugen af hjelm med besvarelserne fra Ikast-Brande Kommunes seneste skolevejsanalyse fra 2013, er andelen af elever, der har svaret, at de bruger hjelm, steget markant fra 64% til 84%.

Andelen af elever der bruger refleksvest falder også jo ældre eleverne bliver fra 28% i 0. - 3. klasse til 3% i 7. - 9. klasse. Også her vil der derfor være potentiale i at arbejde med at få flere elever til at bruge refleksvest.
Sammenlignes brugen af refleksvest med besvarelserne fra skolevejsanalysen i 2013, så er andelen faldet fra 20% i 2013 til 15% i 2018.

I forhold til sammenligningen af besvarelserne om brug af sikkerhedsudstyr fra 2018 med besvarelserne fra 2013 skal det nævnes, at der var væsentligt flere elever, der besvarede spørgeskemaet i 2013 end i 2018. Det skal ligeledes nævnes, at i 2013 skulle eleverne svare på spørgeskemaet for sig selv ved en computer, hvorimod det i 2018 foregik klassevis ved håndsoprækning. Dette kan have haft indflydelse på elevernes besvarelser.

Ikast-Brande Kommune har i efteråret 2018 afholdt møde med repræsentanter fra de enkelte skoler, hvor de trafikale forhold omkring skolerne blev drøftet. På møderne blev følgende problemstillinger drøftet

 

Blåhøj Skole

Lokalitet Problemstilling Løsningsforslag
Blåhøj Kirkevej Farligt sving ved nr. 25 pga. dårlig oversigt
Der er opsat skilt med farligt vejsving og markeret varslingslinje på kørebanen.

På nuværende tidspunkt gøres ikke yderligere.

Sdr. Ommevej Farlig krydsning ved skolen pga. høj hastighed
Der er gode oversigtsforhold på strækningen og det vurderes, at der er tilstrækkeligt med "huller" i trafikken, så eleverne kan krydse vejen. Der er få elever, der kommer fra vestsiden og skal krydse Sdr. Ommevej ved skolen.

På nuværende tidspunkt gøres ikke yderligere.

Skolens parkeringsplads Mangler ventefaciliteter til de elever der skal med bus mod Brande.
Etablering af ventefaciliteter. 

Indgår i en kommende prioritering.

 

Bording Skole

Lokalitet Problemstilling Løsningsforslag
Sti langs Borgergade Svært at finde ud af hvor man skal placere sig på den dobbeltrettede fællessti. Dette medfører, at nogle vælger at cykle på kørebanen i stedet for.
Det er ikke muligt at opdele stien i en del for cyklister og en del for fodgængere, da stien er dobbeltrettet. Meningen er, at cyklister og fodgængere skal tage hensyn til hinanden og give plads til hinanden.

Ikast-Brande Kommune vil arbejde på at lave en kampagneindsats om hvordan man færdes på stien.

Søndergade/Svalegangen
Krydsningen opleves som utryg pga. meget trafik på Søndergade. Der er etableret en hævet flade og fodgængerfelter, men krydset opleves stadig som utrygt.

Ikast-Brande Kommune igangsætter analyse af trafikken i krydset.
Svalegangen Opleves som utryg pga. mange forældre, der afleverer deres børn ved skolen.
Etablering af standsningsforbud uden for afmærkede parkeringsbåse på Svalegangen (syd). Muligheden for at lukke vejen, så der kun er adgang for gennemkørsel for busser, undersøges nærmere.

Sportsvej
Skolen undrer sig over, at Ikast-Brande Kommune har besluttet at åbne Sportsvej ved Herningvej uden at etablere faciliteter for lette trafikanter på Sportsvej. Skolen er bekymrede for den ekstra trafik, der må forventes at komme på Sportsvej.

Etablering af cykelfaciliteter på Sportsvej.

Indgår i en kommende prioritering.

 

Dalgasskolen

Lokalitet Problemstilling Løsningsforslag
Rundkørslen Ejstrupholmvej/Østre Allé Opleves som farlig og utryg for cyklister. Den røde cykelbane fungerer fint, men der opstår stadig farlige situationer.
Rundkørslen holdes under observation efter afmærkningen af den røde cykelbane i 2017.

Der er ingen politiregistrerede uheld i rundkørslen i 2018.

Fodgængerfelt Gl. Thyregodvej v. Østre Allé
Ligger meget tæt på Østre Allé, og det er derfor svært for svingende bilister at se om der er fodgængere i fodgængerfeltet.

Fodgængerfeltet nedlægges. 

Indgår i en kommende prioritering.
Skolens parkeringsplads Opleves som kaotisk om morgenen. Selvom der er ledige parkeringspladser, er der forældre, der parkerer hvor der kun er af- og pålæsning.
Ikast-Brande Kommune opfordrer Dalgasskolen til selv at arbejde videre med at finde en løsning på brugen af parkeringspladsen, f.eks. ved at henstille til forældrene, at de skal benytte parkeringsbåsene i stedet for området til af- og pålæsning.

Dette kan indarbejdes i skolens trafikpolitik.

Elme Allé
Mange parkerede biler, som bilister og cyklister skal køre uden om. Hvis en bilist skal køre uden om en parkeret bil, kommer bilisten helt over til cykelbanen i modsatte side af vejen.

Ikast-Brande Kommune vil undersøge mulighederne for at forbedre forholdene for cyklister på Elme Allé.
Gl. Thyregodvej Mange parkerede biler som cyklisterne skal køre uden om. 
Parkeringsforbud i nordsiden af vejen.

Indgår i en kommende prioritering.

Fodgængerfelt Gl. Thyregodvej ved skolen Det er ikke alle bilister, der holder tilbage for krydsende fodgængere ved fodgængerfeltet.
Der er allerede opsat torontoanlæg ved fodgængerfeltet.

På nuværende tidspunkt gøres ikke yderligere.

 

Ejstrupholm Skole

Lokalitet Problemstilling Løsningsforslag
Hedegårdvej
Opleves som utryg, da vejen er smal og der bliver kørt med høj hastighed. Bliver af mange brugt som smutvej mellem Brandevej og Givevej.

Cykelsti mellem Givevej og Brandevej.

Medtages i stiplanen.
Ikastvej
Der er ingen cykelsti mellem Smedebæk og Ejstrupholm, hvilket medfører, at eleverne fra Smedebæk ikke cykler til og fra skole.

Cykelsti langs Ikastvej mellem Smedebæk og Ejstrupholm.

Er medtaget i stiplanen.
Grønningen Standsningsforbuddet på Grønningen bliver ikke respekteret.
Det er politiet der håndhæver færdselsloven og dermed også standsnings- og parkeringsforbud.

Der gøres ikke yderligere på nuværende tidspunkt.

Grønningen - P-plads Dårlig oversigt mod syd ved udkørsel fra parkeringspladsen.
Kan løses ved at etablere en ekstra udkørsel fra parkeringspladsen, hvilket vejmyndigheden er positive overfor. 

Skolen opfordres til at arbejde videre med projektet i forhold til finansiering og udførelse.

Vestergade Eleverne oplever, at der bliver kørt hurtigt på Vestergade.
Det er etableret cykelfaciliteter og fartdæmpning i form af heller på strækningen.

Der gøres ikke yderligere på nuværende tidspunkt.

Vestergade - P-plads Parkeringspladsen bruges af forældre i forbindelse med aflevering, selvom der er skiltet med, at pladsen er forbeholdt brugere af lægehuset. Parkeringspladsen bruges også af cyklister til skolen.
Ikast-Brande Kommune anbefaler, at Ejstrupholm Skole henstiller til forældrene, at ikke skal benytte parkeringspladsen ved lægehuset.

Dette kan indarbejdes i skolen trafikpolitik.

Præstegårdsvej Parkeringslommen benyttes primært af lærere. Pladsen i lommen kunne udnyttes bedre.
Opstregning af parkeringsbåse. 

Indgår i en kommende prioritering.

Præstegårdsvej/Søndergade
Der er ofte parkerede biler helt hen i krydset, hvilket medfører farlige situationer, når cyklister eller bilister skal køre udenom en parkeret bil.

Standsningsforbud på sydsiden af Søndergade.

Indgår i en kommende prioritering.

 

Engesvang Skole

Lokalitet Problemstilling Løsningsforslag
Gl. Kongevej
Det opleves, at der bliver kørt med for høj hastighed på Gl. Kongevej. Samtidig kører der en del tung trafik. Skolen er bekymrede over den ekstra trafik, der vil komme på Gl. Kongevej, når den nye daginstitution åbner ved Åboesvej.

Cykelbanerne langs Gl. Kongevej fungerer fint, hvis der ikke er parkerede biler på strækningen. Der er ofte bilister, der parkerer helt op til hellerne, hvilket tvinger cyklisterne langt ud på kørebanen.

Der bør etableres en delt sti på strækningen i begge sider af vejen. De eksisterende heller bør fjernes og i stedet etableres hævede flader i udvalgte kryds, og afmærkes parkeringslommer på strækningen.

Projektet indgå i appendiksprojekt.
Gl. Kongevej/Birkevej
Det opleves, at bilisterne kører med høj hastighed igennem krydset, og ikke holder tilbage ved fodgængerfeltet.

Der udarbejdes en trafikanalyse for krydset.
Parkeringsplads syd for skolen Mange forældre benytter denne parkeringsplads, når de skal aflevere deres børn på skolen. Der er derfor stort pres på parkeringspladsen i morgenspidstimen.

Den gående trafik på parkeringspladsen foregår bag ved parkerede biler.

Der bør laves bedre forhold for gående, som skal fra parkeringspladsen, så de ikke skal gå bag ved parkerede biler.

Da parkeringspladsen er beliggende på skolens areal, opfordres skolen til at arbejde videre med indretningen af parkeringspladsen, og indarbejde i deres trafikpolitik, hvordan man skal bruge parkeringspladsen.

Afsætningsplads ved skolen Cyklister krydser afsætningspladsen hvor der er af- og pålæsning og busstoppested.
Der udarbejdes en trafikanalyse for krydset Gl. Kongevej/Birkevej, hvor der også kigges på afsætningslommen ved skolen.

 

Hyldgårdsskolen

Lokalitet Problemstilling Løsningsforslag
Hyldgårds Allé/Kirkegade/Thrigesvej Krydset opleves som meget kaotisk om morgenen. Der er mange biler, der holder i kø for at komme ud på Thomas Poulsens Allé, eller som skal dreje ad enten Kirkegade eller Thrigesvej. Samtidig er der en dobbeltrettet cykelsti, der krydser Thrigesvej og busstoppested på Hyldgårds Allé.
Der kan opnås forbedringer i krydset ved signalregulere det forsatte kryds Thomas Poulsens Allé/Hyldgårds Allé/O. Vestergaard-Poulsens Allé. Dette kan medføre, at der vil være flere "huller" i trafikken ved Kirkegade.

Projektet indgår som appendiksprojekt i kommunens trafikplan.

Thomas Poulsens Allé ved O. Vestergaard-Poulsens Allé Nogle elever, som bor på nordsiden af O. Vestergaard-Poulsens Allé, vælger at krydse Thomas Poulsens Allé i fodgængerfeltet ved O. Vestergaard-Poulsens Allé i stedet for at benytte tunellen fra Annalyst under Thomas Poulsens Allé.
En signalregulering af krydsene Thomas Poulsens Allé/Hyldgårds Allé/O. Vestergaard-Poulsens Allé vil forbedre krydsningen for lette trafikanter. Der bør ligeledes etableres en sti over det grønne areal mellem Thomas Poulsens Allé og Kirkegade.

Projektet indgår som et appendiksprojekt i kommunens trafikplan. Indtil dette projekt bliver medtaget i budgettet, bør skolen henvise eleverne til at benytte tunellen under Thomas Poulsens Allé. Dette kan skrives ind i skolens trafikpolitik.

Parkeringspladsen ved skolen/hallen
Virker ofte kaotisk om morgenen, da mange forældre afleverer deres børn på skolen, samtidig med at der er mange cyklister og fodgængere. Der er ikke indrettet en decideret afsætningsplads på hverken skolens eller hallens parkeringsplads.

Ændret afmærkning på skolens parkeringsplads. 

 

Ikast Nordre Skole

Lokalitet Problemstilling Løsningsforslag
Ilskovvej/Søbjergvej Skolen vurderer, at krydsningen af Ilskovvej er meget farlig og utryg.
Der er en dobbeltrettet cykelsti på begge sider af Stensbjerg Allé/Ilskovvej. Det er derfor ikke nødvendigt at krydse Ilskovvej ved Søbjergvej. I stedet kan vejen krydses ved signalanlægget ved Hagelskærvej. 

Der gøres ikke yderligere på nuværende tidspunkt.

Vestergade/Bøgildvej
Eleverne fra området omkring Bøgildvej benytter krydset Vestergade/Bøgildvej på deres vej til og fra skole. Krydset opleves som utrygt for lette trafikanter.

Der er planlagt et signalanlæg i krydset, som bliver etableret i løbet af 2019.
Orionvej Mange cyklister har svært ved at finde ud af, hvordan de skal benytte krydsningshellerne på Orionvej. Mange kører over midt i krydset i stedet for at bruge hellerne.
Ikast-Brande Kommune holder krydsningen under observation i forhold til om der sker uheld.

Det anbefales, at skolen indarbejder i deres trafikpolitik, at krydsningshellerne skal benyttes.

Stensbjerg Allé/Tulstrupvej Der er kun et blåt cykelfelt for cyklisterne, der kommer fra Tulstrupvej og skal til skolen, men der er ikke et når de skal tilbage igen.
Der kan ikke markeres et blåt cykelfelt i sydsiden af krydset, da det ikke forbinder 2 afmærkede stier. Cyklisterne skal blot følge den normale færdsel i krydset.

Der gøres ikke yderligere på nuværende tidspunkt.

Stensbjerg Allé Venstresvingsbane for kort.
Hellen kortes af så svingbanen kan forlænges.

Indgår i en kommende prioritering.

Hagelskærvej (vejen til skolens parkeringsplads) Ofte af- og pålæsning langs vejen, hvilket giver farlige situationer. Parkerede biler spærrer for udsyn til stien mellem Stensbjerg Allé og skolen. 
Parkeringspladserne på det grønne område er blevet nedlagt. Der er opsat fodhegn og etableret standsningsforbud.

Der gøres ikke yderligere på nuværende tidspunkt.

Tunellen under banen Tunellen er meget smal, og det er svært at se hinanden på sydsiden af tunellen. 
Ikast-Brande Kommune vil undersøge om der kan sættes et trafikspejl eller anden skiltning op, der forbedrer forholdene på stedet.

Ved Grønningen - Gruspladsen Pladsen er meget glat om vinteren.
Etablering af sti med fast belægning langs gruspladsen mellem vejen og den eksisterende sti ved tunellen.

Indgår i en kommende prioritering.

Stadion Allé
Mange elever benytter Stadion Allé til og fra skole. Der er ofte mange parkerede biler på strækningen. Der er ikke afmærket cykelbaner, hvilket gør, at cyklisterne skal køre uden om de parkerede biler. 

Afventer helhedsplan for Stadion Allé
Stadion Allé - Rundkørsel Rundkørslen kan passeres med høj hastighed.
Etablering af bump i tilfarter til rundkørslen. 

Indgår i en kommende prioritering.

 

Ikast Østre Skole

Lokalitet Problemstilling Løsningsforslag
Gl. Skolevej Skolen oplever krydsningen af Gl. Skolevej fra kirkens parkeringsplads til skolen som det største trafiksikkerhedsproblem omkring Ikast Østre Skole. Mange forældre parkerer på kirkens parkeringsplads, og krydser dermed Gl. Skolevej gående, hvor der er meget trafik.
Der er etableret en krydsningshelle, som kan bruges.

Der gøres ikke yderligere på nuværende tidspunkt. 

Skolen opfordres til at indarbejde i deres trafikpolitik, at eleverne skal bruge krydsningshellen.

Gl. Skolevej - Afsætningslomme Afsætningslommen fungerer ikke efter hensigten og er ofte kaotisk. 
Markeret område til fodgængere i afsætningslomme.

Stien mellem Højris Allé og Norgesgade
Der er flere høje hække på stien, og stien virker mørk og uhyggelig for børn. Mange benytter derfor Grønlandsgade i stedet for. 

Ikast-Brande Kommune tjekker op på om belysningen er tilstrækkelig.
Stien øst for Højris Allé
Stien er i dårlig stand. Den del af stien, der er forbeholdt cyklister, virker smal, og mange cyklister ved ikke rigtigt, hvor de skal placere sig på stien. 

Indgår i en kommende prioritering af driftsmidler.
Stien langs Jyllandsgade ved skolen Stien nuværende udformning gør, at cyklisterne skal tage et stort sving ud på vejen for at komme igennem stibommene.
Stibommen mod øst flyttes bag ved den anden, så cyklisterne ikke skal tage et stort sving ud på vejen.

Indgår i en kommende prioritering.

Danmarksgade/Gl. Skolevej
Dårlige oversigtsforhold og intet fodgængerfelt. Det er besluttet, at der fremover skal være skolepatrulje i dette kryds, hvorfor der er et ønske om skolepatruljeblink.

Udformningen af krydset drøftes med politiet i forhold til at sikre ordentlige forhold for skolepatruljen.
Grønlandsgade
Det opleves, at der køres med høj hastighed, og det er derfor et ønske, at der bliver lavet indsnævringer af vejen på samme måde som på Kongevejen.

Etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Indgår i en kommende prioritering.

 

Isenvad Skole

Lokalitet Problemstilling Løsningsforslag
Bygaden
Skolen oplever, at der bliver kørt med for høj hastighed på strækningen. Der er mange af skolens elever, der skal krydse Bygaden for at komme til og fra skolen, og derfor vurderer skolen, at hastigheden på Bygaden er et stort problem.

Etablering af byport i den nordlige ende af byen. 

Projektet indgår som appendiksprojekt i kommunens trafikplan.
P-plads ved skolen/børnehaven
Der er på nuværende tidspunkt anlagt fortov bag ved parkeringsbåsene, hvilket kan give farlige situationer, når der er fodgængere bag ved bakkende biler.

Ikast-Brande Kommune opfordrer skolen til arbejde videre med indretningen af parkeringspladsen, så fodgængere i stedet går foran de parkerede biler.

 

Nørre Snede Skole

Lokalitet Problemstilling Løsningsforslag
Skovbakken Mange elever krydser Skovbakken ved skolens parkeringsplads. Skolen vurderer, at krydsningen er utryg, idet der ikke er fodgængerfelt eller lignende.
Etablering af helleanlæg som indsnævrer vejen til et spor nord for stien ind til skolen. Stien i østsiden gøres dobbeltrettet mellem stien ind til skolen og det nye helleanlæg.

Indgår i en kommende prioritering.

Skolegade/Skovbakken
Tidligere har skolepatruljen stået på dette sted, og der er derfor opsat skolepatruljeblink. Efter ombygning af skolen bør skolepatruljen i stedet stå på Skovbakken ved skolens parkeringsplads. Skolepatruljeblink ved Skolegade bør flyttes.

Skolepatruljeblink flyttes.
Torvet
Det opleves, at der bliver kørt med høj hastighed på Torvet, og det er derfor utrygt for cyklister og fodgængere at færdes der.

Skiltene med gågadezone gøres mere tydelige.

 

Uhre Friskole

Lokalitet Problemstilling Løsningsforslag
Uhrevej Mangler cykelsti til og fra Brande
Cykelsti mellem Brande og Uhre.

Indgår som appendiksprojekt i trafikplanen.

Gejlbjergvej Høj hastighed
Bump ved bygrænsen og lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t før bytavlen.

Indgår i en kommende prioritering.

Uhre Byvej Fungerer egentlig efter hensigten, men der kunne måske være plads til at markere cykelbaner. 
På nuværende tidspunkt bliver der ikke gjort yderligere på Uhre Byvej, da vejudformningen på nuværende tidspunkt fungerer efter hensigten. 
Eventuelle cykelbaner vil begrænse muligheden for parkering langs vejen.

 

Friskolen i Thorlund

Lokalitet Problemstilling Løsningsforslag
Brandevej/Byvej (vest) Utryg krydsning pga. høj hastighed og meget trafik.
Der er etableret en lokal hastighedsbegrænsning og krydsningshelle, så der kan ikke gøres mere for at sikre krydsningen af Brandevej.

Der gøres ikke yderligere på nuværende tidspunkt. 

Brandevej/Byvej (øst) Utrygt for bilister at dreje ind ad Byvej, fordi bilisterne bagved kommer med høj hastighed.
Der er ikke mulighed for at sideudvide vejen pga. stor niveauforskel. 

Der er mulighed for at benytte den vestlige indkørsel til byen i stedet for, hvor der er et vigeareal.

Der gøres ikke yderligere på nuværende tidspunkt.